BKM Express ile Ödeme

Metot Adı: TP_Islem_Odeme_BKM

BKM Express aracılığı ile ödeme işleminin başlatılacağı metottur. İşlem sonucu dönen Redirect_URL parametresine yönlendirme yapılır ve BKM Express’e giriş yapılarak ödeme işlemi başlar.

Payment_Hash Değeri Hesaplama:
Bu servisin SHA2B64 metodu, parametresine gönderdiğiniz değer sonucunda, bu değeri hashleyip Base64String e çevirir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, bu parametreleri yazılım dilinize uygun string birleştirme yöntemi kullanarak birleştiriniz ve SHA2B64 metoduna gönderiniz. Elde ettiğiniz sonuç Payment_Hash değeridir. Payment_Hash’i oluşturacak parametre formatlarını, Gönderilecek Parametreler tablosuna bakarak oluşturunuz. (Amount değerinin virgüllü olması gibi)


Dim Islem_Guvenlik_Hash2B64$ = SHA2B64(G.CLIENT_CODE & GUID &  Amount &  
Order_ID & Error_URL & Success_URL)


Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID Evet String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
Customer_Info Hayır String 100 Üye İşyeri müşterisi ad soyad/firma adı
Customer_GSM Evet String 10 Üye İşyeri müşterisi GSM No, başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx)
Error_URL Evet String 250 Ödeme işlemi başarısız olursa yönlenecek sayfa adresi
Success_URL Evet String 250 Ödeme işlemi başarılı olırsa yönlenecek sayfa adresi
Order_ID Evet String - Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner.
Order_Description Hayır String 250 Siparişe ait açıklama
Amount Evet String - Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Payment_Hash Evet String - Ödeme Hash Değeri
Transaction_ID Hayır String - İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID, opsiyoneldir.
IPAddress Evet String 250 IP Adresi
Referrer_URL Hayır String 256 Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi.
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Response_Code Integer - İşlem sonucu
Response_Message String - İşlem sonuç açıklama
Redirect_URL String - BKM Express URL si
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<TP_Islem_Odeme_BKM xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>;0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Customer_Info></Customer_Info>
<Customer_GSM>5551231212</Customer_GSM>
<Error_URL>http://localhost:62361/turkpos.api/Sonuc.aspx</Error_URL>
<Success_URL>http://localhost:62361/turkpos.api/Sonuc.aspx</Success_URL>
<Order_ID>sipariş1</Order_ID>
<Order_Description></Order_Description>
<Amount>100,00</Amount>
<Payment_Hash>4HaFjeEYpcVMQYgq94lxuYWHAV8=</Payment_Hash>
<Transaction_ID></Transaction_ID>
<IPAddress>127.0.0.1</IPAddress>
<Referrer_URL></Referrer_URL>
</TP_Islem_Odeme_BKM>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_Islem_Odeme_BKMResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<TP_Islem_Odeme_BKMResult>
<Redirect_URL>https://pos.param.com.tr/Tahsilat/3D_Secure/AkilliKart_3DPay_BKM.aspx?D=7R1zVm9su53NNw1x7m195w==</Redirect_URL>
<Response_Code>1</Response_Code>
<Response_Message>Başarılı</Response_Message>
</TP_Islem_Odeme_BKMResult>
</TP_Islem_Odeme_BKMResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

ST_TP_Islem_Odeme_BKM nesnesinden alacağınız Response_Code parametresi “0” dan büyükse, BKM Express ile Ödeme işlemini başlatmak için Redirect_URL parametresine yönlendirme yapınız. İşlemin başarılı veya başarısız olma durumunda Hata_URL veya Basarili_URL değerlerine POST sağlanır.

POST Parametreleri

Parametre Açıklama
TURKPOS_RETVAL_Sonuc Sonuç değeri
TURKPOS_RETVAL_Sonuc_Str Sonuç açıklaması
TURKPOS_RETVAL_GUID Üye İşyeri ait anahtarı
TURKPOS_RETVAL_Islem_Tarih İşlem Tarihi
TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID Dekont Numarası
TURKPOS_RETVAL_Tahsilat_Tutari Müşteriden tahsil edilen tutar
TURKPOS_RETVAL_Odeme_Tutari Net tutar. Tahsilat tutarından komisyon tutarının çıkarılmış halidir.
TURKPOS_RETVAL_Siparis_ID Servise gönderdiğiniz işleme ait tekil Siparis_ID
TURKPOS_RETVAL_Islem_ID Servise gönderdiğiniz Islem_ID
TURKPOS_RETVAL_Banka_Sonuc_Kod Kod banka hatasını dönmektedir.

TURKPOS_RETVAL_Sonuc < 0 ise TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID “0” döner.TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID değeri “0” dan büyük olduğu durumlarda kredi kartından çekim işlemi tamamlanmış anlamına gelir.