BKM Express ile Ödeme

Metot Adı: TP_Islem_Odeme_BKM

BKM Express aracılığı ile ödeme işleminin başlatılacağı metottur. İşlem sonucu dönen Redirect_URL parametresine yönlendirme yapılır ve BKM Express’e giriş yapılarak ödeme işlemi başlar.

Payment_Hash Değeri Hesaplama:

Bu servisin SHA2B64 metodu, parametresine gönderdiğiniz değer sonucunda, bu değeri hashleyip Base64String e çevirir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, bu parametreleri yazılım dilinize uygun string birleştirme yöntemi kullanarak birleştiriniz ve SHA2B64 metoduna gönderiniz. Elde ettiğiniz sonuç Payment_Hash değeridir. Payment_Hash’i oluşturacak parametre formatlarını, Gönderilecek Parametreler tablosuna bakarak oluşturunuz. (Amount değerinin virgüllü olması gibi)Dim Islem_Guvenlik_Hash2B64$ = SHA2B64(G.CLIENT_CODE & GUID & Amount & Order_ID & Error_URL & Success_URL)

Gönderilecek Parametreler:

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
G NS - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID N 36 Üye İşyerine ait Anahtar
Customer_Info N 100 Üye İşyeri müşterisi ad soyad/firma adı
Customer_GSM N 10 Üye İşyeri müşterisi GSM No, Başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx)
Error_URL N 250 Ödeme işlemi başarısız olursa yönlenecek sayfa adresi
Success_URL N 250 Ödeme işlemi başarılı olursa yönlenecek sayfa adresi
Order_ID N - Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner.
Order_Description N 250 Siparişe ait açıklama
Amount N 2- Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Payment_Hash N - Ödeme Hash Değeri
Transaction_ID N - İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID, opsiyoneldir.
IPAddress N 50 IP Adresi
Referrer_URL N 256 Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi

Sonuç Parametreleri:

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Response_Code N - İşlem sonucu
Response_Message N - İşlem sonuç açıklama
Redirect_URL N - BKM Express URL si

ST_TP_Islem_Odeme_BKM nesnesinden alacağınız Response_Code parametresi “0” dan büyükse, BKM Express ile Ödeme işlemini başlatmak için Redirect_URL parametresine yönlendirme yapınız. İ başarılı veya başarısız olma durumunda Hata_URL veya Basarili_URL değerlerine POST sağlanır.

POST Parametreleri:

Parametre Açıklama
TURKPOS_RETVAL_Sonuc Sonuç değeri
TURKPOS_RETVAL_Sonuc_Str Sonuç açıklaması
TURKPOS_RETVAL_GUID Üye İşyeri ait anahtar
TURKPOS_RETVAL_Islem_Tarih İşlem Tarihi
TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID Dekont Numarası
TURKPOS_RETVAL_Tahsilat_Tutari Müşteriden tahsil edilen tutar
TURKPOS_RETVAL_Odeme_Tutari Net tutar. Tahsilat tutarından komisyon tutarının çıkarılmış halidir.
TURKPOS_RETVAL_Siparis_ID Servise gönderdiğiniz işleme ait tekil Siparis_ID
TURKPOS_RETVAL_Islem_ID Servise gönderdiğiniz Islem_ID

TURKPOS_RETVAL_Sonuc < 0 ise TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID “0” döner. TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID değeri “0” dan büyük olduğu durumlarda kredi kartından çekim işlemi tamamlanmış anlamına gelir.