Kart Doğrulama

Metot Adı: TP_KK_Verify

Kart doğrulama sağlamak için kullanılır.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
KK_No Evet String 16 Kredi Kartı numarası
KK_SK_Ay Evet String 2 2 haneli Son Kullanma Ay
KK_SK_Yil Evet String 4 4 haneli Son Kullanma Yıl
KK_CVC Evet String 3 CVC Kodu
Return_URL Hayır String 256 Sonuç post parametrelerinin döndüğü URL’dir.
Data1 Hayır String 250 Extra Alan 1
Data2 Hayır String 250 Extra Alan 2
Data3 Hayır String 250 Extra Alan 3
Data4 Hayır String 250 Extra Alan 4
Data5 Hayır String 250 Extra Alan 5
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Islem_ID Long - SID Değeri
UCD_URL String - 3D URL si
Sonuc Integer - İşlem sonucu
Sonuc_Str String - İşlem sonuç açıklama
Banka_Sonuc_Kod Integer - Bankanın döndüğü kod
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<TP_KK_Verify xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<KK_No>4546711234567894</KK_No>
<KK_SK_Ay>12</KK_SK_Ay>
<KK_SK_Yil>26</KK_SK_Yil>
<KK_CVC>000</KK_CVC>
<Return_URL></Return_URL>
<Data1></Data1>
<Data2></Data2>
<Data3></Data3>
<Data4></Data4>
<Data5></Data5>
</TP_KK_Verify>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_KK_VerifyResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<TP_KK_VerifyResult>
<Islem_ID>1071375</Islem_ID>
<UCD_URL>https://pos.param.com.tr/Tahsilat/3D_Secure/AkilliKart_3DPay_EST_Verify.aspx?I=Go2dBU2YWi35ulYQ3GN8nw==</UCD_URL>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
<Banka_Sonuc_Kod>0</Banka_Sonuc_Kod>
</TP_KK_VerifyResult>
</TP_KK_VerifyResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

TP_KK_Verify metodundan alacağınız Sonuc parametresi “0” dan büyükse, 3D Güvenli Doğrulama işlemini başlatmak için UCD_URL parametresine yönlendirme yapınız. Kredi kartı ile doğrulama işleminin başarılı veya başarısız olma durumunda Return_URL değerlerine POST sağlanır.

Post Parametreleri

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
KK_VERIFY_Sonuc String - İşlem sonucu
KK_VERIFY_Sonuc_Str String - İşlem sonuç açıklama
KK_VERIFY_Data1 String 250 Extra Alan 1
KK_VERIFY_Data2 String 250 Extra Alan 2
KK_VERIFY_Data3 String 250 Extra Alan 3
KK_VERIFY_Data4 String 250 Extra Alan 4
KK_VERIFY_Data5 String 250 Extra Alan 5