Kart Saklamalı Ödeme

Metot Adı: KS_Tahsilat

Saklanmış kredi kartından tahsilat yapmak için kullanılır.

Gönderilecek Parametreler:

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
G NS - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID N 36 ParamPOS GUID değeri
KS_GUID N 36 KS_Kart_Ekle metodundan dönen GUID değeri
CVV N 3 3D işlemler için girilmelidir. Nonsecure işlemler için boş geçilebilir.
KK_Sahibi_GSM N 10 Kredi Kartı Sahibi GSM No, Başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx)
Hata_URL N 250 Ödeme işlemi başarısız olursa yönlenecek sayfa adresi
Basarili_URL N 250 Ödeme işlemi başarılı olursa yönlenecek sayfa adresi
Siparis_ID N - Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner.
Siparis_Aciklama N 250 Siparişe ait açıklama
Taksit I 2 Seçilen Taksit Sayısı. Tek çekim için 1 gönderiniz.
Islem_Tutar N - Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Toplam_Tutar N - Komisyon Dahil Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Islem_Guvenlik_Tip N 2 NS (NonSecure) veya 3D gönderilir.
Islem_ID N - İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID, opsiyoneldir.
IPAdr N 50 IP Adresi
Ref_URL N 256 Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi
Data1 N 250 Extra Alan 1
Data2 N 250 Extra Alan 2
Data3 N 250 Extra Alan 3
Data4 N 250 Extra Alan 4
KK_Islem_ID N 200 Saklanacak Kredi Kartına ait tarafınızdan iletilen tekil ID değeri

Sonuç Parametreleri:

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc I 1 Sonuç Değeri
Sonuc_Str N 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
UCD_URL N 150 URL bilgisi, Nonsecure işlemler için bu alanda “NONSECURE” dönülür.
Islem_ID L - 3D URL İşlem ID bilgisi. Nonsecure işlemler için “Dekont_ID” değeri dönülür.

Islem_Guvenlik_Tip = “NS” ise işlemin başarılı olduğu aşağıdaki kurala göre anlaşılır.

Sonuc > 0 ve UCD_URL=”Nonsecure” ve Islem_ID > 0 ise İŞLEM BAŞARILIDIR.

POST Parametreleri:

Parametre Açıklama
TURKPOS_RETVAL_Sonuc Sonuç değeri
TURKPOS_RETVAL_Sonuc_Str Sonuç açıklaması
TURKPOS_RETVAL_GUID Üye İşyeri ait anahtar
TURKPOS_RETVAL_Islem_Tarih İşlem Tarihi
TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID Dekont Numarası
TURKPOS_RETVAL_Tahsilat_Tutari Müşteriden tahsil edilen tutar
TURKPOS_RETVAL_Odeme_Tutari Net tutar. Tahsilat tutarından komisyon tutarının çıkarılmış halidir.
TURKPOS_RETVAL_Siparis_ID Servise gönderdiğiniz işleme ait tekil Siparis_ID
TURKPOS_RETVAL_Islem_ID Servise gönderdiğiniz Islem_ID
TURKPOS_RETVAL_Ext_Data Metottaki Data1, Data2, Data3, Data4, Data5 parametrelerinin “|” ile birleştirilmiş hali döner. Ext_Data = Data1 & "|" & Data2 & "|" & Data3 & "|" & Data4 & "|" & Data5

TURKPOS_RETVAL_Sonuc < 0 ise TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID “0” döner. TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID değeri “0” dan büyük olduğu durumlarda kredi kartından çekim işlemi tamamlanmış anlamına gelir.

Sonuc > 0 ise UCD_URL nin 'NONSECURE' eşitliği aranır. Eğer eşitse İşlem sonlanır. Islem_ID değeri Dekont No değeridir. Başarılı bir NonSecure işlemi için, Sonuc > 0, Islem_ID > 0 ve UCD_URL='NONSECURE' olmalıdır. Aksi durumda işlem başarısızdır. NONSECURE işlemin hatalı olması durumunda Sonuc_Str değer bankadan gelen hata mesajını döner.
Eğer UCD_URL <> 'NONSECURE' ise 3D işlemi gibi ele alınır.

Güvenlik

Servislere gerçek ortamda HTTPS protokolü üzerinden erişilecektir.
İşlemlerin gerçekleşmesi için kurum internet çıkış IP adresi veya IP Blokları, web sitesi adresi iletilmeli ve tarafımızdan gerekli tanımlar yapılmalıdır.