Kullanıcı Pos Oranları

Metot Adı: TP_Ozel_Oran_SK_Liste

Özel oran son kullanıcı liste, standart olarak Firma Pos Oranları deki metottan dönen oranların aynısı döner. Üye işyerinin müşterisine göstereceği komisyon oranlarını listeler.

Örneğin, firma Axess kredi kartı 3 taksit için verdiği komisyon oranı %3.15 olsun. Üye işyeri bu oranın müşterileri için fazla olduğunu düşünür ve TP_Ozel_Oran_SK_Guncelle deki metodu kullanarak bu komisyon oranını %2,50 olarak günceller. Müşteri, üye işyerinin sitesinde, ödeme aşamasında bu taksit komisyon oranını %2.50 olarak görür ve ödemeyi yapar. Firma, müşteri oranı %2,50’yi müşteriden, iki oran arasındaki %0,65’lik farkı ise üye işyerinden tahsil eder.


Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID Evet String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer - İşlem sonucu
Sonuc_Str Nesne - İşlem sonuç açıklama
DT_Bilgi Nesne - Sanal Pos oran listesi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<TP_Ozel_Oran_SK_Liste xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
</TP_Ozel_Oran_SK_Liste>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_Ozel_Oran_SK_ListeResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<TP_Ozel_Oran_SK_ListeResult>
<DT_Bilgi>
<xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
<xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="DT_Ozel_Oranlar_SK" msdata:UseCurrentLocale="true">
<xs:complexType>
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="DT_Ozel_Oranlar_SK">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ozel_Oran_SK_ID" type="xs:long" minOccurs="0" />
<xs:element name="GUID" msdata:DataType="System.Guid, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="SanalPOS_ID" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kredi_Karti_Banka" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kredi_Karti_Banka_Gorsel" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_01" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_02" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_03" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_04" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_05" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_06" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_07" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_08" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_09" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_10" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_11" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_12" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
<NewDataSet xmlns="">
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK1" msdata:rowOrder="0">
<Ozel_Oran_SK_ID>849809</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1014</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Axess</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Axess.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>6.6200</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>10.5000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>0.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>0.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK2" msdata:rowOrder="1">
<Ozel_Oran_SK_ID>;849808</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1013</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Bonus</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Bonus.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>6.6200</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>10.5000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>0.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>0.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK3" msdata:rowOrder="2">
<Ozel_Oran_SK_ID>849806</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1011</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>CardFinans</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/CardFinans.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>6.6200</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>10.5000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>0.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>0.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK4" msdata:rowOrder="3">
<Ozel_Oran_SK_ID>849804</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1008</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Combo</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Combo.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>6.6200</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>10.5000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>0.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>0.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK5" msdata:rowOrder="4">
<Ozel_Oran_SK_ID>0</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1029</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Diğer Banka Kartları</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/diger_kredi_kart.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>-2.0000</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>-2.0000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>-2.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>-2.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK6" msdata:rowOrder="5">
<Ozel_Oran_SK_ID>849812</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1028</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Maximum</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Maximum.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>6.6200</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>10.5000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>0.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>0.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK7" msdata:rowOrder="6">
<Ozel_Oran_SK_ID>849807</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1012</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Paraf</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Paraf.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>6.6200</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>10.5000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>0.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>0.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK8" msdata:rowOrder="7">
<Ozel_Oran_SK_ID>849810</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1018</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Param</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Param.gif</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>-2.0000</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>-2.0000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>-2.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>-2.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK9" msdata:rowOrder="8">
<Ozel_Oran_SK_ID>849805</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1009</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>World</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/World.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>6.6200</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>10.5000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>0.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>0.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK10" msdata:rowOrder="9">
<Ozel_Oran_SK_ID>0</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1023</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Yurt Dışı Kartları</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/diger_kredi_kart.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>-2.0000</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>-2.0000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>-2.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>-2.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</DT_Bilgi>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
</TP_Ozel_Oran_SK_ListeResult>
</TP_Ozel_Oran_SK_ListeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

DT_Bİlgi Nesnesi

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Ozel_Oran_SK_ID Long - Özel Oran SK Liste den gelen ID si
GUID String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
SanalPOS_ID Integer 4 Sanal Pos numarası
Kredi_Karti_Banka String 20 Kredi Kartı Markası (Bonus, Axess vs)
Kredi_Karti_Banka_Gorsel String - Kredi Kartı Marka Görseli
MO_01 String - Tek Çekim Oranı
MO_02 String - 2. Taksit Oranı
MO_03 String - 3. Taksit Oranı
MO_04 String - 4. Taksit Oranı
MO_05 String - 5. Taksit Oranı
MO_06 String - 6. Taksit Oranı
MO_07 String - 7. Taksit Oranı
MO_08 String - 8. Taksit Oranı
MO_09 String - 9. Taksit Oranı
MO_10 String - 10. Taksit Oranı
MO_11 String - 11. Taksit Oranı
MO_12 String - 12. Taksit Oranı