3D Pay / Nonsecure

Metot Adı: Pos_Odeme

Nonsecure/3D ödeme işleminin başlatılacağı metottur. (SanalPOS_ID parametresi kaldırılmıştır.)

İşlem sonucu dönen 3D URL sine yönlendirme yapılır ve kredi kartı ile ödeme işlemi başlar.

İşlem Hash Değeri Hesaplama:
Bu servisin SHA2B64 metodu, parametresine gönderdiğiniz değer sonucunda, bu değeri hashleyip Base64String e çevirir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, bu parametreleri yazılım dilinize uygun string birleştirme yöntemi kullanarak birleştiriniz ve SHA2B64 metoduna gönderiniz. Elde ettiğiniz sonuç Islem_Hash değeridir. Islem_Hash’i oluşturacak parametre formatlarını, Gönderilecek Parametreler tablosuna bakarak oluşturunuz. (Islem_Tutar’ın virgüllü olması gibi)


Dim Islem_Guvenlik_Str$ = CLIENT_CODE & GUID & Taksit & 
Islem_Tutar & Toplam_Tutar & Siparis_ID & Hata_URL & Basarili_URL
Dim Islem_Hash$ = SHA2B64(Islem_Guvenlik_Str)

Komisyon Dahil Sipariş Tutarı Hesaplama
Komisyon Oran: TP_Ozel_Oran_SK_Liste metodundan seçilen taksitin komisyon oranı
Islem_Tutar: Siparişinizin tutarı
Toplam_Tutar = Islem_Tutar + ((Islem_Tutar x Komisyon Oran) / 100)
şeklindedir.

Gönderilecek Parametreler:

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G * NS - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID * N 36 Üye İşyerine ait Anahtar
KK_Sahibi * N 100 Kredi Kartı Sahibi
KK_No * N 16 Kredi Kartı numarası
KK_SK_Ay * N 2 2 hane Son Kullanma Ay
KK_SK_Yil * N 4 4 haneli Son Kullanma Yıl
KK_CVC * N 3 CVC Kodu
KK_Sahibi_GSM * N 10 Kredi Kartı Sahibi GSM No, Başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx)
Hata_URL * N 256 Ödeme işlemi başarısız olursa yönlenecek sayfa adresi
Basarili_URL * N 256 If the payment is successful, page address to be redirected to
Siparis_ID * N 50 Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner.
Siparis_Aciklama N 250 Siparişe ait açıklama
Taksit * I 2 Seçilen Taksit Sayısı. Tek çekim için 1 gönderiniz.
Islem_Tutar * N - Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Toplam_Tutar * N - Komisyon Dahil Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Islem_Hash * N - İşlem Hash Değeri
Islem_Guvenlik_Tip * N 2 NS (NonSecure) veya 3D gönderilir.
Islem_ID N - İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID opsiyoneldir.
IPAdr * N 50 IP Adresi
Ref_URL N 256 Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi
Data1 N 256 Extra Alan 1
Data2 N 256 Extra Alan 2
Data3 N 256 Extra Alan 3
Data4 N 256 Extra Alan 4
Data5 N 256 Extra Alan 5
Data6 N 256 Extra Alan 6
Data7 N 256 Extra Alan 7
Data8 N 256 Extra Alan 8
Data9 N 256 Extra Alan 9
Data10 N 256 Extra Alan 10

* Zorunlu olmayan alanlar boş olarak gönderilmelidir.

Sonuç Parametreleri:

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc N - İşlem sonucu
Sonuc_Str N - İşlem sonuç açıklama
Islem_ID L - SID Değeri
UCD_URL N - 3D URL si
Banka_Sonuc_Kod I - Bankadan gönderilen kod

Örnek Sonuç Parametreleri: 3D li işlemler için<ST_TP_Islem_Odeme xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="https://turkpos.com.tr/>
    <Islem_ID>1000611272
    </Islem_ID>
<UCD_URL>https://pos.param.com.tr/Tahsilat/3D_Secure/AkilliKart_3DPay_YKB.aspx?rURL=TURKPOS_3D_TRAN&SID=54a6f47c-8241-4f48-820a-c1adbb85aa5f </UCD_URL>
<Sonuc>1 </Sonuc>
<Sonuc_Str>İşlem Başarılı </Sonuc_Str>
</ST_TP_Islem_Odem>

ST_TP_Islem_Odeme nesnesinden alacağınız Sonuc parametresi “0” dan büyükse, 3D Güvenli Ödeme işlemini başlatmak için UCD_URL parametresine yönlendirme yapınız. Kredi kartı ile ödeme işleminin başarılı veya başarısız olma durumunda Hata_URL veya Basarili_URL değerlerine POST sağlanır.

POST Parametreleri:

Parametre Açıklama
TURKPOS_RETVAL_Sonuc Sonuç değeri
TURKPOS_RETVAL_Sonuc_Str Sonuç açıklaması
TURKPOS_RETVAL_GUID Üye İşyeri ait anahtarı
TURKPOS_RETVAL_Islem_Tarih İşlem Tarihi
TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID Dekont Numarası
TURKPOS_RETVAL_Tahsilat_Tutari Müşteriden tahsil edilen tutar
TURKPOS_RETVAL_Odeme_Tutari Net tutar. Tahsilat tutarından komisyon tutarının çıkarılmış halidir.
TURKPOS_RETVAL_Siparis_ID Servise gönderdiğiniz işleme ait tekil Siparis_ID
TURKPOS_RETVAL_Islem_ID Servise gönderdiğiniz Islem_ID
TURKPOS_RETVAL_Ext_Data Metottaki Data1, Data2, Data3, Data4, Data5 parametrelerinin “|” ile birleştirilmiş hali döner. Ext_Data = Data1 & "|" & Data2 & "|" & Data3 & "|" & Data4 & "|" & Data5
TURKPOS_RETVAL_Banka_Sonuc_Kod Kod banka hatasını dönmektedir.

TURKPOS_RETVAL_Sonuc < 0 ise TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID “0” döner. TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID değeri “0” dan büyük olduğu durumlarda kredi kartından çekim işlemi tamamlanmış anlamına gelir.

Örnek Sonuç Parametreleri: NonSecure işlemler için<ST_TP_Islem_Odem>
    <Islem_ID>1013521904
    </Islem_ID>
<UCD_URL>NONSECURE </UCD_URL>
<Sonuc>1 </Sonuc>
<Sonuc_Str>İşlem Başarılı </Sonuc_Str>
</ST_TP_Islem_Odem>

Sonuc > 0 ise UCD_URL nin 'NONSECURE' eşitliği aranır. Eğer eşitse İşlem sonlanır. Islem_ID değeri Dekont No değeridir.
Başarılı bir NonSecure işlemi için, Sonuc > 0, Islem_ID > 0 ve UCD_URL='NONSECURE' olmalıdır. Aksi durumda işlem başarısızdır.
NONSECURE işlemin hatalı olması durumunda Sonuc_Str değer bankadan gelen hata mesajını döner. Eğer UCD_URL <> 'NONSECURE' ise 3D işlemi gibi ele alınır.