PHP Kullanımı

Kurulum

En son sürümü buradan indirebilirsiniz. İndirdikten sonra loader.php dosyasını tanımlayın.


  require_once('/path/to/param-php/src/loader.php');
Kullanım


  /**
  * @param $CLIENT_CODE: Terminal Numarası, Param tarafından iletilecektir.
  * @param $CLIENT_USERNAME: Kullanıcı ismi, Param tarafından iletilecektir.
  * @param $CLIENT_PASSWORD: Şifre, Param Param tarafından iletilecektir.
  * @param $GUID: Üye iş yeri için Anahtar
  * @param $MODE: PROD/TEST
  $saleObj = new param\Sale($CLIENT_CODE, $CLIENT_USERNAME, $CLIENT_PASSWORD, $GUID, $MODE);
  **/  /**
  gönderilen satış işlemi
  * @param $vPosId: TP_Ozel_Oran_SK_Liste metodundan müşteriye seçtirilen Kart Markasının SANALPOS_ID değeri 
  * @param $cardHolder: Kredi Kartı Sahibi
  * @param $cardNumber: Kredi Kartı numarası
  * @param $cardExpMonth: 2 hane Son Kullanma Ay
  * @param $cardExpYear: 4 haneli Son Kullanma Yıl
  * @param $cvc: CVC Kodu
  * @param $cardHolderPhone: Kredi Kartı Sahibi GSM No, Başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx)
  * @param $failUrl: Ödeme işlemi başarısız olursa yönlenecek sayfa adresi
  * @param $successURL:  Ödeme işlemi başarılı olursa yönlenecek sayfa adresi
  * @param $orderId: Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner.
  * @param $orderDescription: Siparişe ait açıklama
  * @param $installments: Seçilen Taksit Sayısı. Tek çekim için 1 gönderiniz.
  * @param $total: Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
  * @param $generalTotal: Komisyon Dahil Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
  * @param $transactionId: İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID, opsiyoneldir.
  * @param $ipAddress: IP Adresi
  * @param $referenceUrl:Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi
  * @param $extraData1: Extra Alan 1
  * @param $extraData2: Extra Alan 2
  * @param $extraData3: Extra Alan 3
  * @param $extraData4: Extra Alan 4
  * @param $extraData5: Extra Alan 5
  */

  */

  $saleObj->send(
    $vPosId,
    $cardHolder,
    $cardNumber,
    $cardExpMonth,
    $cardExpYear,
    $cvc,
    $cardHolderPhone,
    $failUrl,
    $successURL,
    $orderId,
    $orderDescription,
    $installments,
    $total,
    $generalTotal,
    $transactionId,
    $ipAddress,
    $referenceUrl,
    $extraData1,
    $extraData2,
    $extraData3,
    $extraData4,
    $extraData5
  );


  //parsing the results
  $paramResponse = $saleObj->parse();