Saklı Kart Silme

Metot Adı: KS_Kart_Sil

Bu metot, saklı kart silmek için kullanılır.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G * Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
KS_GUID * String 36 Saklı kartın GUID Değeri
KK_Islem_ID * String 200 Saklanacak Kredi Kartına ait tarafınızdan iletilecek tekil ID değeri

G Nesnesi:

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer 1 Sonuç Değeri
Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<KS_Kart_Sil xmlns="https://turkpara.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<KS_GUID>7647f35d-7f37-4f83-bdc6-37c1e18fcd96</KS_GUID>
<KK_Islem_ID>1014</KK_Islem_ID>
</KS_Kart_Sil>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<KS_Kart_SilResponse xmlns="https://turkpara.com.tr/">
<KS_Kart_SilResult>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
</KS_Kart_SilResult>
</KS_Kart_SilResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>