TLS 1.2 Gerekliliği

TLS v1.2 Gerekliliği Hakkında

Web servislerimizin TLS 1.0 protokolü ile işlem isteği güncel TLS versiyonu ile gerekli kılınması sebebiyle web servislerimize erişilirken HTTPS bağlantısında TLS 1.2 kullanılmalıdır.

.NET ortamında yapılması gereken değişiklik;

Aşağıdaki gibi webservis çağrılmadan önce security protocol Tls 1.2 olarak set edilmelidir.

 

  System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = System.Net.SecurityProtocolType.Tls12;
  st_odeme = ws.TP_Islem_Odeme(st, SanalPOS_ID, ....)

PHP ortamında yapılması gereken değişiklik;

Aşağıdaki gibi webservis çağrılmadan önce security protocol Tls 1.2 olarak set edilmelidir.  $mode = array
  (
  'soap_version' => 'SOAP_1_1',
  'trace' => 1,
  'stream_context' => stream_context_create(array(
  'ssl' => array(
  'crypto_method' => STREAM_CRYPTO_METHOD_TLSv1_2_CLIENT,
  )
  ))
  );
  $client = new SoapClient($Webservis_WSDL_URL, $mode);  

Bir sorun ile karşılaşmanız durumunda talebinizi entegrasyon@param.com.tr mail adresine iletebilirsiniz.