Alt Üye İş Yeri Güncelleme

Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Guncelleme

Bu metot, Pazaryerine eklenen alt üye işyeri bilgilerini güncellemek için kullanılır.


Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G * Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID_AltUyeIsyeri * String 36 Alt üye iş yerinin GUID Değeri
Ad_Soyad String 150 Üye işyeri Bireysel ise Adı-Soyadı, diğer tipler için Şirket adı yazılır.
GSM_No String 10 Üye işyeri GSM Örn:5xx123xxxx
IBAN_No String 26 Üye İşyeri IBAN numarası
Adres String 200 Üye işyeri Adresi
Il Integer 2 Mernis İl Kodu
Ilce Integer 4 Mernis İlçe Kodu
EPosta String 150 Üye işyeri Adresi
Website String - Üye işyeri Web adresi
MCC_Kod String - Ürün Kategori Kodu
Vergi_Daire * String - Vergi Daire Alanı

G Nesnesi:

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer 1 Sonuc Degeri
Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Guncelleme xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID_AltUyeIsyeri>a5c158be-8aaa-4716-abdc-f6f99eadfc81</GUID_AltUyeIsyeri>
<Ad_Soyad>Test Deneme</Ad_Soyad>
<Unvan>Test Deneme</Unvan>
<GSM_No> 5312920320</GSM_No>
<IBAN_No>TR123456789123456789123456</IBAN_No>
<Adres> Çankaya ANKARA</Adres>
<Il> 01</Il>
<Ilce> 1219</Ilce>
<EPosta> test@hotmail.com</EPosta>
<Website> www.param.com.tr</Website>
<MCC_Kod> 1000</MCC_Kod>
<Vergi_Daire>100000000</Vergi_Daire>
</Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Guncelleme>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_GuncellemeResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<Pazaryeri_AltUyeIsyeriGuncellemeResult>
<Sonuc xsi:type="xsd:int">1</Sonuc>
<Sonuc_Str xsi:type="xsd:string">Başarılı</Sonuc_Str>
</Pazaryeri_AltUyeIsyeriGuncellemeResult>
</Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_GuncellemeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>