Alt Üye İş Yeri Güncelleme

Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Guncelleme

Pazaryerine eklenen alt üye işyeri bilgilerini güncellemek için kullanılır.


Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID_AltUyeIsyeri Evet String 36 Alt üye iş yerinin GUID Değeri
Ad_Soyad Hayır String - Üye işyeri Bireysel ise Adı-Soyadı, diğer tipler için Şirket adı yazılır.
GSM_No Hayır String - Üye işyeri GSM
IBAN_No Hayır String - Üye İşyeri IBAN numarası
Adres Hayır String - Üye işyeri Adresi
Il Hayır Integer - Mernis İl Kodu
Ilce Hayır Integer - Mernis İlçe Kodu
EPosta Hayır String - Üye işyeri Adresi
Website Hayır String - Üye işyeri Web adresi
MCC_Kod Hayır String - Ürün Kategori Kodu
Vergi_Daire Evet String - Vergi Daire Alanı
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer 1 Sonuc Degeri
Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Guncelleme xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID_AltUyeIsyeri>46653e47-6845-416e-a5da-240cd31994d7</GUID_AltUyeIsyeri>
<Tip>1</Tip>
<Ad_Soyad>Deneme Deneme</Ad_Soyad>
<Unvan></Unvan>
<GSM_No></GSM_No>
<IBAN_No></IBAN_No>
<Adres></Adres>
<Il></Il>
<Ilce></Ilce>
<EPosta>></EPosta>
<Website></Website>
<MCC_Kod></MCC_Kod>
<Vergi_Daire>Türkiye</Vergi_Daire>
</Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Guncelleme>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_GuncellemeResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<Pazaryeri_AltUyeIsyeriGuncellemeResult>
<Sonuc xsi:type="xsd:int">1</Sonuc>
<Sonuc_Str xsi:type="xsd:string">Başarılı</Sonuc_Str>
</Pazaryeri_AltUyeIsyeriGuncellemeResult>
</Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_GuncellemeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>