İlçe Liste

ILCE_LISTESI

Bu metot, İlçelerin listesine ulaşmak için kullanılır. Alt üye işyeri ekleme ve güncelleme işlemlerinde kullanılır.


Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G * Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
ETS_GUID * String 36 Pazaryerine ait GUID değeri
Il_Plaka * Integer 2 İlgili ilin plaka kodu

G Nesnesi:

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Toplam_Kayit Integer - Toplam Kayıt
DT_Bilgi Nesne - İlçe listesi görüntülenir
Sonuc Integer 1 Sonuc Degeri
Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.

DT_Bilgi Nesnesi

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
ID String - İlçe Kodu
ILCE String - İlçe Adı

G Nesnesi

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<ILCE_LISTESI xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<ETS_GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</ETS_GUID>
<Il_Plaka>76</Il_Plaka>
</ILCE_LISTESI>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<ILCE_LISTESIResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<ILCE_LISTESIResult>
<Toplam_Kayit>0</Toplam_Kayit>
<DT_Bilgi>
<xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
<xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="Temp" msdata:UseCurrentLocale="true">
<xs:complexType>
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="Temp">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ID" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="ILCE" type="xs:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
<NewDataSet xmlns="">
<Temp diffgr:id="Temp1" msdata:rowOrder="0">
<ID>1142</ID>
<ILCE>ARALIK</ILCE>
</Temp>
<Temp diffgr:id="Temp2" msdata:rowOrder="1">
<ID>1398</ID>
<ILCE>IĞDIR MERKEZ</ILCE>
</Temp>
<Temp diffgr:id="Temp3" msdata:rowOrder="2">
<ID>2011</ID>
<ILCE>KARAKOYUNLU</ILCE>
</Temp>
<Temp diffgr:id="Temp4" msdata:rowOrder="3">
<ID>1692</ID>
<ILCE>TUZLUCA</ILCE>
</Temp>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</DT_Bilgi>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
</ILCE_LISTESIResult>
</ILCE_LISTESIResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>