BIN Kodları

Metot Adı: BIN_SanalPos

Kredi kartına ait kart-banka bilgisini ve SanalPOS_ID değerini döner. BIN değerinin boş gönderilmesi durumunda bütün kayıtlar dönecektir.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
BIN Hayır String 6 ya da 8 Boş bırakılırsa tüm BIN kodları döner.
Dolu gönderilirse o BIN koduna ait bilgiler döner.
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer - İşlem Sonucu
Sonuc_Str String - İşlem sonuç açıklama
DT_Bilgi Nesne - Kredi kartına ait kart- banka bilgisini döner
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<BIN_SanalPos xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<BIN>454671</BIN>
</BIN_SanalPos>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<BIN_SanalPosResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<BIN_SanalPosResult>
<DT_Bilgi>
<xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
<xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="Temp" msdata:UseCurrentLocale="true">
<xs:complexType>
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="Temp">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="BIN" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="SanalPOS_ID" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kart_Banka" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="DKK" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kart_Tip" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kart_Org" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Banka_Kodu" type="xs:int" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
<NewDataSet xmlns="">
<Temp diffgr:id="Temp1" msdata:rowOrder="0">
<BIN>454671</BIN>
<SanalPOS_ID>1008</SanalPOS_ID>
<Kart_Banka>T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.</Kart_Banka>
<DKK>0</DKK>
<Kart_Tip>Kredi Kartı</Kart_Tip>
<Kart_Org>VISA</Kart_Org>
<Banka_Kodu>10</Banka_Kodu>
</Temp>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</DT_Bilgi>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
</BIN_SanalPosResult>
</BIN_SanalPosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

DT_Bilgi Nesnesi

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
BIN String - BIN değeri
SanalPOS_ID String - SanalPOS ID değeri
Kart_Banka String - Banka adı
DKK String - Debit kredi kartı
Kart_Tip String - Kart tipi (Örn. Visa , Mastercard)
Kart_Org String - Kart Bilgisi
(VISA-MASTER-TROY-AMEX)
Banka_Kodu String - Banka Kodu