İşlem İptal ve İadeleri

Metot Adı: TP_Islem_Iptal_Iade_Kismi2

Başarılı bir kredi kartı işleminin iptal veya iadesini yapmak için kullanılır.


Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID Evet String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
Durum Evet String 10 İptal için IPTAL
İade için IADE
Siparis_ID Evet String - İşlemin Sipariş ID Değeri
Tutar Evet Double - İptal/İade Tutarı, IPTAL için tüm tutar yazılmalıdır. IADE için tüm tutar veya daha küçük tutar (kısmi) yazılmalıdır.
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer - İşlem sonucu
Sonuc_Str String - İşlem sonuç açıklama
Banka_Sonuc_Kod Integer - Bankanın döndüğü kod
Bank_AuthCode String   Banka Auth Code değeri
Bank_Trans_ID String   Banka Transaction ID değeri
Bank_Extra String   Banka Extra değeri
Bank_HostRefNum String   Banka HostRefNum değeri
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<TP_Islem_Iptal_Iade_Kismi2 xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Durum>IADE</Durum>
<Siparis_ID>3000159380</Siparis_ID>
<Tutar>1.00</Tutar>
</TP_Islem_Iptal_Iade_Kismi2>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <TP_Islem_Iptal_Iade_Kismi2Response xmlns="https://turkpos.com.tr/">
            <TP_Islem_Iptal_Iade_Kismi2Result>
                <Sonuc>1</Sonuc>
                <Sonuc_Str>Approved</Sonuc_Str>
                <Banka_Sonuc_Kod>0</Banka_Sonuc_Kod>
                <Bank_AuthCode>115523</Bank_AuthCode>
                <Bank_Trans_ID>21292OyTG05010531</Bank_Trans_ID>
                <Bank_Extra>&lt;Extra&gt;
    &lt;SETTLEID&gt;2501&lt;/SETTLEID&gt;
    &lt;TRXDATE&gt;20211019 14:50:19&lt;/TRXDATE&gt;
    &lt;ERRORCODE&gt;&lt;/ERRORCODE&gt;
    &lt;CARDBRAND&gt;VISA&lt;/CARDBRAND&gt;
    &lt;CARDISSUER&gt;T. HALK BANKASI A.S.&lt;/CARDISSUER&gt;
    &lt;NUMCODE&gt;00&lt;/NUMCODE&gt;
  &lt;/Extra&gt;</Bank_Extra>
                <Bank_HostRefNum>129215883893</Bank_HostRefNum>
            </TP_Islem_Iptal_Iade_Kismi2Result>
        </TP_Islem_Iptal_Iade_Kismi2Response>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>