İşlem Özetleri

Metot Adı: TP_Mutabakat_Ozet

Belirli tarihleri arasındaki üye işyerinin işlemleri özet biçiminde alabilirsiniz.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID Evet String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
Tarih_Bas Evet String 20 Başlangıç Tarihi (dd.MM.yyyy HH:mm:ss – 20.11.2015 00:00:00)
Tarih_Bit Evet String 20 Bitiş Tarihi (dd.MM.yyyy HH:mm:ss – 20.11.2015 15:15:00)
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer - İşlem sonucu
Sonuc_Str String - İşlem sonuç açıklama
DT_Bilgi Nesne - Saklanmış kart listesi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<TP_Mutabakat_Ozet xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Tarih_Bas>20.11.2015 00:00:00</Tarih_Bas>
<Tarih_Bit>20.11.2015 15:15:00</Tarih_Bit>
</TP_Mutabakat_Ozet>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_Mutabakat_OzetResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<TP_Mutabakat_OzetResult>
<DT_Bilgi>
<xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
<xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="DT_Mutabakat_Ozet" msdata:UseCurrentLocale="true">
<xs:complexType>
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="DT_Mutabakat_Ozet">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Basarili_Islem_Sayi" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="Basarili_Islem_Toplam_Tutar" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Iptal_Islem_Sayi" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="Iptal_Islem_Toplam_Tutar" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Iade_Islem_Sayi" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="Iade_Islem_Toplam_Tutar" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
<NewDataSet xmlns="">
<DT_Mutabakat_Ozet diffgr:id="DT_Mutabakat_Ozet1" msdata:rowOrder="0">
<Basarili_Islem_Sayi>0</Basarili_Islem_Sayi>
<Basarili_Islem_Toplam_Tutar>0.0000</Basarili_Islem_Toplam_Tutar>
<Iptal_Islem_Sayi>0</Iptal_Islem_Sayi>
<Iptal_Islem_Toplam_Tutar>0.0000</Iptal_Islem_Toplam_Tutar>
<Iade_Islem_Sayi>0</Iade_Islem_Sayi>
<Iade_Islem_Toplam_Tutar>0.0000</Iade_Islem_Toplam_Tutar>
</DT_Mutabakat_Ozet>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</DT_Bilgi>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
</TP_Mutabakat_OzetResult>
</TP_Mutabakat_OzetResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

DT_Bilgi Nesnesi

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Basarili_Islem_Sayi Integer - Başarılı işlem sayısı
Basarili_Islem_Toplam_Tutar String - Başarılı işlem toplam tutarı
Iptal_Islem_Sayi Integer - İptal işlem sayısı
Iptal_Islem_Toplam_Tutar String - İptal işlem toplam tutarı
Iade_Islem_Sayi Integer - İade işlem sayısı
Iade_Islem_Toplam_Tutar String - İade işlem toplam tutarı