Döviz İle Ödeme

Metot Adı: TP_Islem_Odeme_WD

Bu metot, dövizle işlem yapmak için kullanılır.

İşlem Hash Değeri Hesaplama:

Bu servisin SHA2B64 metodu, parametresine gönderdiğiniz değer sonucunda, bu değeri hashleyip Base64String e çevirir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, bu parametreleri yazılım dilinize uygun string birleştirme yöntemi kullanarak birleştiriniz ve SHA2B64 metoduna gönderiniz. Elde ettiğiniz sonuç Islem_Hash değeridir. Islem_Hash’i oluşturacak parametre ormatlarını, Gönderilecek Parametreler tablosuna bakarak oluşturunuz.(Islem_Tutar’ın virgüllü olması gibi)

Dim Islem_Hash$ = SHA2B64(G.CLIENT_CODE & GUID & Islem_Tutar & 
         Toplam_Tutar & Siparis_ID & Hata_URL & Basarili_URL)  

Gönderilecek Parametreler:

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G * NS - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
Doviz_Kodu * I - Doviz_Kodu Kredi
1001 TurkPara - USD
1002 TurkPara - EUR
GUID * N 36 Üye İşyerine ait Anahtar
KK_Sahibi * N 100 Kredi Kartı Sahibi
KK_No * N 16 Kredi Kartı numarası
KK_SK_Ay * N 2 2 hane Son Kullanma Ay
KK_SK_Yil * N 4 4 haneli Son Kullanma Yıl
KK_CVC * N 3 CVC Kodu
KK_Sahibi_GSM * N 10 Kredi Kartı Sahibi GSM No, Başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx)
Hata_URL * N 256 Ödeme işlemi başarısız olursayönlenecek sayfa adresi
Basarili_URL * N 256 Ödeme işlemi başarılı olursa yönlenecek sayfa adresi
Siparis_ID * N 50 Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner.
Siparis_Aciklama N 250 Siparişe ait açıklama
Islem_Tutar * N - Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Toplam_Tutar * N - Komisyon Dahil Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Islem_Hash * N - İşlem Hash Değeri
Islem_Guvenlik_Tip * NS - NS (NonSecure) veya 3D gönderilir.
Islem_ID N - İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID, opsiyoneldir.
IPAdr * N 50 IP Adresi
Ref_URL N 256 Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi
Data1 N 250 Extra Alan 1
Data2 N 250 Extra Alan 2
Data3 N 250 Extra Alan 3
Data4 N 250 Extra Alan 4
Data5 N 250 Extra Alan 5

* Zorunlu olmayan alanlar boş olarak gönderilmelidir.

Sonuç Parametreleri:

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Islem_ID L - SID Değeri
UCD_URL N - 3D URL si
Sonuc N - İşlem sonucu
Sonuc_Str N - İşlem sonuç açıklama
Banka_Sonuc_Kod I - Bankanın döndüğü kod