Döviz İle Ödeme

Metot Adı: TP_Islem_Odeme_WD

Bu metot, dövizle işlem yapmak için kullanılır.

Bu method sadece yabancı kartlar ile çalışmaktadır.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID Evet String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
Doviz_Kodu Evet Integer - Doviz_Kodu Kredi
1000 TurkPara - TRL
1001 TurkPara - USD
1002 TurkPara - EUR
1003 Turkpara - GBP
KK_Sahibi Evet String 100 Kredi Kartı Sahibi
KK_No Evet String 16 Kredi Kartı numarası
KK_SK_Ay Evet String 2 2 hane Son Kullanma Ay
KK_SK_Yil Evet String 4 4 haneli Son Kullanma Yıl
KK_CVC Evet String 3 CVC Kodu
KK_Sahibi_GSM Evet String 10 Kredi Kartı Sahibi GSM No, Başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx)
Hata_URL Evet String 256 Ödeme işlemi başarısız olursa yönlenecek sayfa adresi
Basarili_URL Evet String 256 Ödeme işlemi başarılı olursa yönlenecek sayfa adresi
Siparis_ID Evet String 50 Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner
Siparis_Aciklama Evet String 250 Siparişe ait açıklama
Islem_Tutar Evet String - Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Toplam_Tutar Evet String - Komisyon Dahil Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Islem_Hash Evet String - İşlem Hash Değeri
Islem_Guvenlik_Tip Evet String - NS (NonSecure) veya 3D gönderilir
Islem_ID Hayır String - İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID, opsiyoneldir.
IPAdr Evet String 50 IP Adresi
Ref_URL Hayır String 256 Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi
Data1 Hayır String 250 Extra Alan 1
Data2 Hayır String 250 Extra Alan 2
Data3 Hayır String 250 Extra Alan 3
Data4 Hayır String 250 Extra Alan 4
Data5 Hayır String 250 Extra Alan 5
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer - İşlem sonucu
Sonuc_Str String - İşlem sonuç açıklama
Islem_ID Long - SID Değeri
UCD_URL Long - 3D URL si
Banka_Sonuc_Kod Integer - Bankanın döndüğü kod
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TP_Islem_Odeme_WD xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<Doviz_Kodu>1001</Doviz_Kodu>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<KK_Sahibi>test</KK_Sahibi>
<KK_No>4546711234567894</KK_No>
<KK_SK_Ay>12</KK_SK_Ay>
<KK_SK_Yil>26</KK_SK_Yil>
<KK_CVC>000</KK_CVC>
<KK_Sahibi_GSM>5551231212</KK_Sahibi_GSM>
<Hata_URL>https://dev.param.com.tr/tr</Hata_URL>
<Basarili_URL>https://dev.param.com.tr/tr</Basarili_URL>
<Siparis_ID>siparis3</Siparis_ID>
<Siparis_Aciklama>string</Siparis_Aciklama>
<Islem_Tutar>100,00</Islem_Tutar>
<Toplam_Tutar>100,00</Toplam_Tutar>
<Islem_Hash>fs8n4uuUj37DXZJvvHfnj1cFUYg=</Islem_Hash>
<Islem_Guvenlik_Tip>3D</Islem_Guvenlik_Tip>
<Islem_ID>125</Islem_ID>
<IPAdr>127.0.0.1</IPAdr>
<Ref_URL>string</Ref_URL>
<Data1>string</Data1>
<Data2>string</Data2>
<Data3>string</Data3>
<Data4>string</Data4>
<Data5>string</Data5>
</TP_Islem_Odeme_WD>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_Islem_Odeme_WDResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<TP_Islem_Odeme_WDResult>
<Islem_ID>1039844991</Islem_ID>
<UCD_URL>https://pos.param.com.tr/Tahsilat/3D_Secure/AkilliKart_3DPay_EST_Doviz.aspx?rURL=TURKPOS_3D_TRAN&SID=7d042480-556b-46ba-8a74-9ffdb7d40e62</UCD_URL>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>İşlem Başarılı</Sonuc_Str>
<Banka_Sonuc_Kod>0</Banka_Sonuc_Kod>
</TP_Islem_Odeme_WDResult>
</TP_Islem_Odeme_WDResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Parametre Açıklama
TURKPOS_RETVAL_Sonuc Sonuç değeri
TURKPOS_RETVAL_Sonuc_Str Sonuç açıklaması
TURKPOS_RETVAL_GUID Guid bilgisi
TURKPOS_RETVAL_Islem_Tarih İşlem Tarihi
TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID Dekont Numarası
TURKPOS_RETVAL_Tahsilat_Tutari Müşteriden tahsil edilen tutar
TURKPOS_RETVAL_Odeme_Tutari Net tutar. Tahsilat tutarından komisyon tutarının çıkarılmış halidir.
TURKPOS_RETVAL_Siparis_ID Servise gönderdiğiniz işleme ait tekil Siparis_ID
TURKPOS_RETVAL_Islem_ID Servise gönderdiğiniz Islem_ID
TURKPOS_RETVAL_Ext_Data Metottaki Data1, Data2, Data3, Data4, Data5 parametrelerinin “|” ile birleştirilmiş hali döner. Ext_Data = Data1 & "|" & Data2 & "|" & Data3 & "|" & Data4 & "|" & Data5
TURKPOS_RETVAL_Banka_Sonuc_Kod Kod banka hatasını dönmektedir.
TURKPOS_RETVAL_KK_No Kredi karti numarası (İlk 6, son 4)