Pazaryeri


Harici Kurum Entegrasyonları
API Yardım Dokümanı

Sürüm 1.0.9


SÜRÜM GEÇMİŞİ
 
Sürüm Tarih Açıklama
1.0.0 24.11.2020 Doküman oluşturuldu.
1.0.1 16.02.2021 Pazaryeri_AltUyeIsyeriEkleme metoduna “Yetkili_Kisi_TC” parametresi eklendi.
1.0.2 01.03.2021 Pazaryeri Alt Üye İş Yeri Ekleme ve Güncelleme alanlarındaki Tip alanı güncellendi.
1.0.3 19.03.2021 Prod linki eklenmiştir.
1.0.4 23.03.2021 Test ortamına ILCE_LISTESI, IL_LISTESI, Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Liste metotları eklenmiştir
1.0.5 24.03.2021 Prod linki eklenmiştir.
1.0.6 31.03.2021 TP_Islem_Odeme metodu yerine Pos_Odeme metodu eklenmiştir.
1.0.7 05.04.2021 Sipariş Ekle Metodundaki Tutar_Urun, Tutar_Odenecek integer olan iki değer string olarak değiştirildi.
1.0.8 30.04.2021 Pazaryeri_TP_Iptal_Iade metodunda “Tutar” parametresi açıklaması detaylandırıldı.
1.0.9 20.05.2021
 • Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Ekleme Metodunda; Yetkili_Kisi_TC parametre açıklaması güncellendi.
 • “Tip” parametresi 3 (Limited / Anonim şirket) ise Yetkili_Kisi_TC parametresi bilgisinin gönderilmesi zorunludur” açıklaması eklendi.
 • TC_VN parametre açıklaması düzenlendi.
 • Parametre koşulları notları düzenlendi.
 • Giriş başlığında açıklamalar güncellendi.
 • Pazaryeri_TP_Iptal_Iade metoduna; “Aynı gün içinde yapılan işlemler için iptal, farklı günler için ise iade işlemi yapılmaktadır.” açıklaması eklendi.
 • Pazaryeri_TP_Iptal_Iade metodunda; Tutar parametre adı “SiparisTutar” olarak değiştirildi. OdenecekTutar parametresi eklendi. Kurallar eklendi. Request-Response örnekleri güncellendi.
 • Pos_Odeme metoduna; Islem_Hash değeri hesaplanması ile ilgili açıklamalar eklendi.
 • ILCE_LISTESI" metodundaki gönderilecek parametrelerden; "DT_Bilgi Nesnesi" Tablosu kaldırıldı.
 • IL_LISTESI metodundaki gönderilecek parametrelerden; "DT_Bilgi Nesnesi" Tablosu kaldırıldı.
1.1.0 24.06.2021
 • Prod bağlantı linki güncellendi.
 • Pazaryeri_TP_Siparis_Onay metoduna kural eklendi. -1= İptal durum kodu ve açıklaması eklendi. 12= İptal edildi durum kodu açıklaması güncellendi.
 • Pazaryeri_TP_Siparis_Detay_Ekle metoduna kural eklendi.
 • Pazaryeri_TP_Islem_Sorgulama metodu gönderilecek parametrelere, Islem_Id parametresi eklendi.
 • Pazaryeri_TP_Islem_Sorgulama metodu Sonuç parametrelerine , Vade_Tarihi parametresi eklendi.
 • Pazaryeri_TP_Islem_Sorgulama metodu; GUID_AltUyeIsyeri PYSiparis_GUIDSanalPOS_Islem_ID Tarih_Bas Tarih_Bit Siparis_ID gönderilecek parametreleri için zorunluluk bulunmamaktadır.
 • Pazaryeri_TP_Iptal_Iade metoduna güncellenen tutarlar sonrası; OdenecekTutar parametresi, SiparisTutar parametresinden büyük olamaz kuralı eklendi.
 • Il_LISTESI / ILCE_LISTESI metotlarına açıklama eklendi.
 • Pazaryeri_TP_Islem_Sorgulama parametrelerine açıklama eklendi.
 • Pazaryeri metotlarının request-response örnekleri güncellendi.
1.2.0 07.07.2021
 • Süreç akışları çizilerek, adımlarla birlikte eklendi.
 • Pazaryeri_TP_Iptal_Iade metodu PYSiparis_GUID / Siparis_ID parametrelerine açıklama eklendi.
1.2.1 28.07.2021
 • Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Ekleme Metodu; gönderilecek parametrelere, IBAN_Unvan eklendi. Örnek Request güncellendi.
1.3.0 17.08.2021
 • Pazaryeri_TP_Limit_Kontrol metodu eklendi.
 • Pazaryeri_TP_Siparis_Detay_Ekle metodu sonuç tablosuna; Toplam_Tahsilat_Tutari, Pazaryeri_Limit, Yeni_Odenecek_Tutar parametreleri eklendi. Metot Açıklaması güncellendi.
 • Süreç akışları ve adımları güncellendi.
1.3.1 17.09.2021 Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Ekleme metodunda TC_VN parametresi için 1=Bireysel müşteri seçeneği eklendi
1.4.0 02.03.2022
 • Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Ekleme metodunda aşağıdaki değişikler yapılmıştır.
 • Ad_Soyad ve Unvan parametresinin açıklama bölümü güncellenmiştir..
 • Kisi_DogumTarihi parametresinin zorunluluk alanı güncellenmiştir.
 • TC_VN paremetresinin açıklama bölümü güncellenmiştir.
 • Yetkili_Kisi_DogumTarihi paremetresi eklenmiştir.
GİRİŞ
Pazar yeri projesi ile alıcı birden çok satıcı grubundan alışveriş yapabilecek, sonrasında ilgili ürünlerin ödemelerini gerçekleştirebilecek ve yapılan ödemeler ise satıcı gruplarına kolayca aktarılabilecektir.
Pazaryeri projesi kapsamında; üye işyerlerinin kullanacakları servisler için hazırlanmış entegrasyon Api yardım dokümanıdır.
BAĞLANTI ADRESLERİ

GERÇEK ORTAM

https://posws.param.com.tr/turkpos.ws/service_pazaryeri.asmx

TEST ORTAM

http://test-dmz.ew.com.tr:8080/turkpos.ws/service_turkpos_test.asmx

Not: Kart saklama, Kart Saklama Listesi, Saklı Kart Silme ve Pos Ödeme metotlarına https://dev.param.com.tr/tr/api linkinden ulaşılabilir.

Test Parametre Değer
CLIENT_CODE 10738
CLIENT_USERNAME Test
CLIENT_PASSWORD Test


SÜREÇ AKIŞLARI

4.1 Pazaryeri Alt Üye İşyeri İşlemleri

 • Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Ekleme metodu ile üye işyerine ait bilgiler tanımlanır. Param tarafında; Pazaryeri’ne ait 6371 ile başlayan Pos hesabı olması gerekmektedir. Aynı üye işyeri bir defa tanımlanır.
 • Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Guncelleme metodu ile ekli olan Alt üye işyeri bilgileri güncellenebilir.
 • Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Liste tüm adımlarda alt üye işyeri sorgulaması yapılabilir.

4.2 Sipariş Ödeme ve Sipariş ve Ödeme İptal / İade işlemleri

 • https://dev.param.com.tr/tr/api/sha2b64 adresinde yer alan SHA2B64 metodu çalıştırılarak Islem_Hash değeri üretilir.
 • Islem_Hash parametresi değeri kullanılarak;Satış-3D Pay / NS / Satış-3D Model / NS / MasterPass ile Ödeme / Döviz İle Ödeme / Kart Saklamalı Ödeme / BKM Express ile Ödeme metotlarından herhangi biri ile ödeme işlemi başlatılır. Sipariş Tutarı Pazaryeri hesabına transfer olur.
 • Ödeme işleminin başarılı olması ile Pazaryeri_TP_Siparis_Detay_Ekle metodu çalıştırılarak; daha önceden kaydedilen alt üye işyeri, Ödeme metotlarından dönen Islem_ID ve komisyonu kesilmiş net tutar bilgileri gönderilir.
 • İşlemler iptal veya iade edilmeyecek ise Pazaryeri_TP_Siparis_Onay metodu çalıştırılarak; sipariş onaylanarak, vade günü geldiğinde ilgili tutar Alt Üye işyerinin tanımlı IBAN’ına transfer edilir.
 • İşlemler iptal veya iade edilecek ise Pazaryeri_TP_Siparis_Detay_Ekle veya Pazaryeri_TP_Siparis_Onay işlemlerinden sonra Pazaryeri_TP_Iptal_Iade metodu çalıştırılır. Ödemeyi yapan kullanıcı kartına tutar iadesi yapılır.
 • Pazaryeri_TP_Islem_Sorgulama metodu her adımda çalıştırılabilir.


METOTLAR

Aksi belirtilmedikçe metotlara gönderilecek tüm parametreler zorunlu alandır. Web Servis metotlarında ST_WS_Guvenlik nesnesi ile güvenlik kontrolü yapılmaktadır. ST_WS_Guvenlik nesnesinin, aşağıdaki bilgiler ile geçilebilmesi için ayrıca sunucu IP Adresi (birden fazla IP Adresi mevcut ise IP Adres Blokları) veya web site adresinizi tarafımıza göndermeniz gerekmektedir

ST_WS_Guvenlik nesnesi:

Aşağıdaki bilgiler, entegrasyon işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra iletilecektir. Bu aşamaya kadar Madde 3 deki test bilgilerini kullanabilirsiniz.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.


TEKNİK DESTEK KONULARI

Entegrasyon konusunda yaşadığınız teknik sorunlar hakkında entegrasyon@param.com.tr adresine tüm destek taleplerinizi iletebilirsiniz.