Kart Saklama

BAĞLANTI ADRESLERİ

Gerçek Ortam

Ayrıca iletilecektir.

Test Ortam

https://test-dmz.param.com.tr/out.ws/service_ks.asmx?op=KS_Kart_Ekle

Test Parametresi Değer
CLIENT_CODE 10738
CLIENT_USERNAME Test
CLIENT_PASSWORD Test
GUID 0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c


  • Kart Saklama
  • Kart Saklamalı Ödeme
  • Kart Saklama Listesi
  • Saklı kart ile Ön Provizyon
  • Saklı Kart Silme
  • Kart Doğrulama
Metot Adı: KS_Kart_Ekle

Kredi kartı saklama için kullanılır

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID Evet String - GUID Değeri
KK_Sahibi Evet String 150 Kredi Kartı Sahibinin Adı Soyadı
KK_No Evet String 16 Kredi Kartı Numarası
KK_SK_Ay Evet String 2 Kredi Kartının Son Kullanma Tarihi (Ay)
KK_SK_Yil Evet String 4 Kredi Kartının Son Kullanma Tarihi (Yıl)
KK_Kart_Adi Hayır String 150 Saklanacak Kredi Kartı adı, Opsiyonel
KK_Islem_ID Hayır String 200 Saklanacak Kredi Kartına ait tarafınıza iletilecek tekil ID değeri
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer 1 Sonuç Değeri
Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız
KS_GUID String 36 Kart saklama GUID değeri
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<KS_Kart_Ekle xmlns="https://turkpara.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<KK_Sahibi>albert</KK_Sahibi>
<KK_No>4546711234567894</KK_No>
<KK_SK_Ay>12</KK_SK_Ay>
<KK_SK_Yil>26</KK_SK_Yil>
<KK_Kart_Adi>Albert</KK_Kart_Adi>
<KK_Islem_ID></KK_Islem_ID>
</KS_Kart_Ekle>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<KS_Kart_EkleResponse xmlns="https://turkpara.com.tr/">
<KS_Kart_EkleResult>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
<KS_GUID>fdf1bd44-eddf-40ae-a42b-da31a4559af0</KS_GUID>
</KS_Kart_EkleResult>
</KS_Kart_EkleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Metot Adı: KS_Tahsilat

Saklanmış kredi kartından tahsilat yapmak için kullanılır.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID Evet String 36 ParamPOS GUID değeri
KS_GUID Evet String 36 KS_Kart_Ekle metodundan dönen GUID değeri
CVV Hayır String 3 3D işlemler için girilmelidir. Nonsecure işlemler için boş geçilebilir.
KK_Sahibi_GSM Evet String 10 Kredi Kartı Sahibi GSM No, Başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx)
Hata_URL Evet String 250 Ödeme işlemi başarısız olursa yönlenecek sayfa adresi
Basarili_URL Evet String 250 Ödeme işlemi başarılı olursa yönlenecek sayfa adresi
Siparis_ID Evet String - Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner.
Siparis_Aciklama Hayır String 250 Siparişe ait açıklama
Taksit Evet Integer 2 Seçilen Taksit Sayısı. Tek çekim için 1 gönderiniz.
Islem_Tutar Evet String - İşlem Tutarı
Toplam_Tutar Evet String - Komisyon Dahil Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Islem_Guvenlik_Tip Evet String 2 NS (NonSecure) veya 3D gönderilir.
Islem_ID Hayır String - İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID, opsiyoneldir
IPAdr Evet String 256 IP Adresi
Ref_URL Hayır String 256 Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi
Data1 Hayır String 250 Extra Alan 1
Data2 Hayır String 250 Extra Alan 3
Data3 Hayır String 250 Extra Alan 3
Data4 Hayır String 250 Extra Alan 4
KK_Islem_ID Hayır String 200 Saklanacak Kredi Kartına ait tarafınızdan iletilen tekil ID değeri
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer 1 Sonuç Değeri
Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
UCD_URL String 150 URL bilgisi, Nonsecure işlemler için bu alanda “NONSECURE” dönülür.
Islem_ID Long - 3D URL İşlem ID bilgisi. Nonsecure işlemler için “Dekont_ID” değeri dönülür.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<KS_Tahsilat xmlns="https://turkpara.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<KS_GUID>0af56e91-5737-4268-bd86-57965b88d140</KS_GUID>
<CVV>000</CVV>
<KK_Sahibi_GSM>5551231212</KK_Sahibi_GSM>
<Hata_URL>http://localhost:62361/turkpos.api/Sonuc.aspx</Hata_URL>
<Basarili_URL>http://localhost:62361/turkpos.api/Sonuc.aspx</Basarili_URL>
<Siparis_ID>sipariş1</Siparis_ID>
<Siparis_Aciklama>string</Siparis_Aciklama>
<Taksit>1</Taksit>
<Islem_Tutar>100,00</Islem_Tutar>
<Toplam_Tutar>100,00</Toplam_Tutar>
<Islem_Guvenlik_Tip>string</Islem_Guvenlik_Tip>
<Islem_ID>string</Islem_ID>
<IPAdr>127.0.0.1</IPAdr>
<Ref_URL>string</Ref_URL>
<Data1>string</Data1>
<Data2>string</Data2>
<Data3>string</Data3>
<Data4>string</Data4>
<KK_Islem_ID>string</KK_Islem_ID>
</KS_Tahsilat>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<KS_TahsilatResponse xmlns="https://turkpara.com.tr/">
<KS_TahsilatResult>
<Islem_ID>6004507613</Islem_ID>
<UCD_URL>https://test-pos.param.com.tr:4443/3D_Secure/AkilliKart_3DPay_EST.aspx?rURL=TURKPOS_3D_TRAN&SID=6004507613</UCD_URL>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>İşlem Başarılı</Sonuc_Str>
</KS_TahsilatResult>
</KS_TahsilatResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Islem_Guvenlik_Tip = “NS” ise işlemin başarılı olduğu aşağıdaki kurala göre anlaşılır.

Sonuc > 0 ve UCD_URL=”Nonsecure” ve Islem_ID > 0 ise İŞLEM BAŞARILIDIR.

POST Parametreleri:

Parametre Açıklama
TURKPOS_RETVAL_Sonuc Sonuç değeri
TURKPOS_RETVAL_Sonuc_Str Sonuç açıklaması
TURKPOS_RETVAL_GUID Üye İşyeri ait anahtar
TURKPOS_RETVAL_Islem_Tarih İşlem Tarihi
TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID Dekont Numarası
TURKPOS_RETVAL_Tahsilat_Tutari Müşteriden tahsil edilen tutar
TURKPOS_RETVAL_Odeme_Tutari Net tutar. Tahsilat tutarından komisyon tutarının çıkarılmış halidir.
TURKPOS_RETVAL_Siparis_ID Servise gönderdiğiniz işleme ait tekil Siparis_ID
TURKPOS_RETVAL_Islem_ID Servise gönderdiğiniz Islem_ID
TURKPOS_RETVAL_Ext_Data Metottaki Data1, Data2, Data3, Data4, Data5 parametrelerinin “|” ile birleştirilmiş hali döner. Ext_Data = Data1 & "|" & Data2 & "|" & Data3 & "|" & Data4 & "|" & Data5

TURKPOS_RETVAL_Sonuc < 0 ise TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID “0” döner. TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID değeri “0” dan büyük olduğu durumlarda kredi kartından çekim işlemi tamamlanmış anlamına gelir.

Sonuc > 0 ise UCD_URL nin 'NONSECURE' eşitliği aranır. Eğer eşitse İşlem sonlanır. Islem_ID değeri Dekont No değeridir. Başarılı bir NonSecure işlemi için, Sonuc > 0, Islem_ID > 0 ve UCD_URL='NONSECURE' olmalıdır. Aksi durumda işlem başarısızdır. NONSECURE işlemin hatalı olması durumunda Sonuc_Str değer bankadan gelen hata mesajını döner.
Eğer UCD_URL <> 'NONSECURE' ise 3D işlemi gibi ele alınır.

Güvenlik

Servislere gerçek ortamda HTTPS protokolü üzerinden erişilecektir.
İşlemlerin gerçekleşmesi için kurum internet çıkış IP adresi veya IP Blokları, web sitesi adresi iletilmeli ve tarafımızdan gerekli tanımlar yapılmalıdır.

Metot Adı: KS_Kart_Liste

Bu metot, saklı kartların listelenmesi için kullanılır.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G * Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID * String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
KK_Kart_Adi * String - Saklanan kart adı
KK_Islem_ID String - Saklanan karta ait tekil ID (Opsiyoneldir)
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer 1 Sonuç Değeri
Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
DT_Bilgi Nesne - Saklı kart listesini döner
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<KS_Kart_Liste xmlns="https://turkpara.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<KK_Kart_Adi>Albert</KK_Kart_Adi>
<KK_Islem_ID></KK_Islem_ID>
</KS_Kart_Liste>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<KS_Kart_ListeResponse xmlns="https://turkpara.com.tr/">
<KS_Kart_ListeResult>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
<DT_Bilgi>
<xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
<xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="Temp" msdata:UseCurrentLocale="true">
<xs:complexType>
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="Temp">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ID" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="KK_GUID" msdata:DataType="System.Guid, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Tarih" type="xs:dateTime" minOccurs="0" />
<xs:element name="KK_No" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="KK_Tip" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="KK_Banka" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="KK_Marka" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kart_Adi" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="KK_Hash" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="KK_KD" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="KK_SK" type="xs:dateTime" minOccurs="0" />
<xs:element name="Data2" type="xs:int" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
<NewDataSet xmlns="">
<Temp diffgr:id="Temp1" msdata:rowOrder="0">
<ID>20014905</ID>
<KK_GUID>fdf1bd44-eddf-40ae-a42b-da31a4559af0</KK_GUID>
<Tarih>2021-02-15T17:30:21.817+03:00</Tarih>
<KK_No>454671</KK_No>
<KK_Tip>VISA</KK_Tip>
<KK_Banka>T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.</KK_Banka>
<KK_Marka>Maximum</KK_Marka>
<Kart_Adi>Albert</Kart_Adi>
<KK_Hash>g09JP5zMY+9CdHcXPzz1qM8Ekveie65NAULKo31KzNLali2SvkJureZAHYxrHrxAGhz4DOSV2zEQXtCVFF8Iog==</KK_Hash>
<KK_KD>Kredi Kartı</KK_KD>
<KK_SK>2026-12-31T00:00:00+03:00</KK_SK>
<Data2>0</Data2>
</Temp>
<Temp diffgr:id="Temp2" msdata:rowOrder="1">
<ID>20014900</ID>
<KK_GUID>12ed0b4d-b49c-4c94-92e1-0d94bbe41eb7</KK_GUID>
<Tarih>2021-02-15T16:19:16.737+03:00</Tarih>
<KK_No>454671</KK_No>
<KK_Tip>VISA</KK_Tip>
<KK_Banka>T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.</KK_Banka>
<KK_Marka>Maximum</KK_Marka>
<Kart_Adi>Albert</Kart_Adi>
<KK_Hash>g09JP5zMY+9CdHcXPzz1qM8Ekveie65NAULKo31KzNLali2SvkJureZAHYxrHrxAGhz4DOSV2zEQXtCVFF8Iog==</KK_Hash>
<KK_KD>Kredi Kartı</KK_KD>
<KK_SK>2026-12-31T00:00:00+03:00</KK_SK>
<Data2>0</Data2>
</Temp> <Temp diffgr:id="Temp3" msdata:rowOrder="2">
<ID>20014899</ID>
<KK_GUID>bf3c4949-47f3-4883-b90e-eec8bd6f4b12</KK_GUID>
<Tarih>2021-02-15T16:13:05.977+03:00</Tarih>
<KK_No>454671</KK_No>
<KK_Tip>VISA</KK_Tip>
<KK_Banka>T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.</KK_Banka>
<KK_Marka>Maximum</KK_Marka>
<Kart_Adi>Albert</Kart_Adi>
<KK_Hash>g09JP5zMY+9CdHcXPzz1qM8Ekveie65NAULKo31KzNLali2SvkJureZAHYxrHrxAGhz4DOSV2zEQXtCVFF8Iog==</KK_Hash>
<KK_KD>Kredi Kartı</KK_KD>
<KK_SK>2026-12-31T00:00:00+03:00</KK_SK>
<Data2>0</Data2>
</Temp>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</DT_Bilgi>
</KS_Kart_ListeResult>
</KS_Kart_ListeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

DT_Bilgi Nesnesi

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
ID String - Kart Saklama ID si
KK_GUID String 36 Kart Saklama GUID değeri
Tarih String 10 Saklama Tarih
KK_No String 16 Kredi Kartı BIN Kodu
KK_Tip String - Kart Tipi
KK_Banka String - Kart Bankası
KK_Marka String - Kart Markası
Kart_Adi String - Kart Adı
KK_Hash String - Kredi kartı Hash Değeri
KK_KD String - Kart Türü
KK_SK String 6 Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi

Metod Adı: TP_Islem_Odeme_OnProv_WKS

Saklı kart ile ön provizyon işlemi yapmak için kullanılır.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID Evet String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
KK_GUID Evet String 36 Saklı Kart GUID bilgisi
KS_Kart_No Evet String 36 GUID bilgisi giriniz
KK_Sahibi_GSM Evet String 10 Kredi Kartı Sahibi GSM No, Başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx)
Hata_URL Evet String 256 Ödeme işlemi başarısız olursa yönlenecek sayfa adresi
Basarili_URL Evet String 256 Ödeme işlemi başarılı olursa yönlenecek sayfa adresi
Siparis_ID Evet String 50 Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner
Siparis_Aciklama Evet String 250 Siparişe ait açıklama
Islem_Tutar Evet String - Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Toplam_Tutar Evet String - Komisyon Dahil Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Islem_Hash Evet String - İşlem Hash Değeri
Islem_Guvenlik_Tip Evet String - NS (NonSecure) veya 3D gönderilir
Islem_ID Hayır String - İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID, opsiyoneldir.
IPAdr Evet String 50 IP Adresi
Ref_URL Hayır String 256 Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi
Data1 Hayır String 250 Extra Alan 1
Data2 Hayır String 250 Extra Alan 2
Data3 Hayır String 250 Extra Alan 3
Data4 Hayır String 250 Extra Alan 4
Data5 Hayır String 250 Extra Alan 5
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer - İşlem sonucu
Sonuc_Str String - İşlem sonuç açıklama
Islem_ID Long - SID Değeri
Islem_GUID String - İşlem GUID Değeri
UCD_URL String - Banka 3D HTML içeriği
UCD_MD String - Banka 3D Doğrulama Öncesi MD değeri
Banka_Sonuc_Kod String - Banka Transaction ID değeri
Siparis_ID String - Sipariş ID değeri
Banka_Sonuc_Kod Integer - Bankanın döndüğü kod
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<TP_Islem_Odeme_OnProv_WKS xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<KK_GUID>29a768aa-c8ab-4868-ba34-de172fe5274a</KK_GUID>
<KS_Kart_No>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</KS_Kart_No>
<KK_Sahibi_GSM>5454845>
<Hata_URL>www.ornek.com.tr</Hata_URL>
<Basarili_URL>www.ornek.com.tr</Basarili_URL>
<Siparis_ID>147963</Siparis_ID>
<Siparis_Aciklama>string</Siparis_Aciklama>
<Islem_Tutar>100,00</Islem_Tutar>
<Toplam_Tutar>100,00</Toplam_Tutar>
<Islem_Hash>VIwkKAhPVr0r05Ze1zgCLGc0AV0=</Islem_Hash>
<Islem_Guvenlik_Tip>3D</Islem_Guvenlik_Tip>
<Islem_ID>sipariş11</Islem_ID>
<IPAdr>127.0.0.1</IPAdr>
<Ref_URL>string</Ref_URL>
<Data1></Data1>
<Data2></Data2>
<Data3></Data3>
<Data4></Data4>
<Data5></Data5>
</TP_Islem_Odeme_OnProv_WKS>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Sonuç Parametreleri Örnek: NS li işlemler için

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_Islem_Odeme_OnProv_WKSResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<TP_Islem_Odeme_OnProv_WKSResult>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>İşlem Başarılı</Sonuc_Str>
<Islem_ID>6005034652</Islem_ID>
<Islem_GUID>c0f56ee7-a1ae-4544-900e-0f2d4329bb8b</Islem_GUID>
<UCD_URL>https://test-pos.param.com.tr:4443/3D_Secure/AkilliKart_3DPay_EST.aspx?rURL=TURKPOS_3D_TRAN &SID=6005034652</UCD_URL>
<Islem_GUID>e1d74247-e1af-42a6-9936-3af584eb62bd</Islem_GUID>
<Banka_Sonuc_Kod>0</Banka_Sonuc_Kod>
<Siparis_ID>147963</Siparis_ID>
</TP_Islem_Odeme_OnProv_WKSResult>
</TP_Islem_Odeme_OnProv_WKSResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Metot Adı: KS_Kart_Sil

Bu metot, saklı kart silmek için kullanılır.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G * Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
KS_GUID * String 36 Saklı kartın GUID Değeri
KK_Islem_ID * String 200 Saklanacak Kredi Kartına ait tarafınızdan iletilecek tekil ID değeri

G Nesnesi:

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer 1 Sonuç Değeri
Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<KS_Kart_Sil xmlns="https://turkpara.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<KS_GUID>7647f35d-7f37-4f83-bdc6-37c1e18fcd96</KS_GUID>
<KK_Islem_ID>1014</KK_Islem_ID>
</KS_Kart_Sil>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<KS_Kart_SilResponse xmlns="https://turkpara.com.tr/">
<KS_Kart_SilResult>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
</KS_Kart_SilResult>
</KS_Kart_SilResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Metot Adı: TP_KK_Verify

Kart doğrulama sağlamak için kullanılır.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
KK_No Evet String 16 Kredi Kartı numarası
KK_SK_Ay Evet String 2 2 haneli Son Kullanma Ay
KK_SK_Yil Evet String 4 4 haneli Son Kullanma Yıl
KK_CVC Evet String 3 CVC Kodu
Return_URL Hayır String 256 Sonuç post parametrelerinin döndüğü URL’dir.
Data1 Hayır String 250 Extra Alan 1
Data2 Hayır String 250 Extra Alan 2
Data3 Hayır String 250 Extra Alan 3
Data4 Hayır String 250 Extra Alan 4
Data5 Hayır String 250 Extra Alan 5
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Islem_ID Long - SID Değeri
UCD_URL String - 3D URL si
Sonuc Integer - İşlem sonucu
Sonuc_Str String - İşlem sonuç açıklama
Banka_Sonuc_Kod Integer - Bankanın döndüğü kod
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<TP_KK_Verify xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<KK_No>4546711234567894</KK_No>
<KK_SK_Ay>12</KK_SK_Ay>
<KK_SK_Yil>26</KK_SK_Yil>
<KK_CVC>000</KK_CVC>
<Return_URL></Return_URL>
<Data1></Data1>
<Data2></Data2>
<Data3></Data3>
<Data4></Data4>
<Data5></Data5>
</TP_KK_Verify>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_KK_VerifyResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<TP_KK_VerifyResult>
<Islem_ID>1071375</Islem_ID>
<UCD_URL>https://pos.param.com.tr/Tahsilat/3D_Secure/AkilliKart_3DPay_EST_Verify.aspx?I=Go2dBU2YWi35ulYQ3GN8nw==</UCD_URL>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
<Banka_Sonuc_Kod>0</Banka_Sonuc_Kod>
</TP_KK_VerifyResult>
</TP_KK_VerifyResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

TP_KK_Verify metodundan alacağınız Sonuc parametresi “0” dan büyükse, 3D Güvenli Doğrulama işlemini başlatmak için UCD_URL parametresine yönlendirme yapınız. Kredi kartı ile doğrulama işleminin başarılı veya başarısız olma durumunda Return_URL değerlerine POST sağlanır.

Post Parametreleri

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
KK_VERIFY_Sonuc String - İşlem sonucu
KK_VERIFY_Sonuc_Str String - İşlem sonuç açıklama
KK_VERIFY_Data1 String 250 Extra Alan 1
KK_VERIFY_Data2 String 250 Extra Alan 2
KK_VERIFY_Data3 String 250 Extra Alan 3
KK_VERIFY_Data4 String 250 Extra Alan 4
KK_VERIFY_Data5 String 250 Extra Alan 5