Sipariş Onay

Pazaryeri_TP_Siparis_Onay

Bu metot, Pazaryerinde, işlem sorunsuz tamamlandıysa para transferi için ürüne onay verilmesi amacıyla kullanılır.

KURAL:Sipariş durum=1 (Onaylandı) olduğunda; ödeme vade tarihi bilgisi belirlenir. Ödemeler, Vade günü sabah mesai saatinde gönderilmeye başlanır. Sipariş İptal işlemi için; Durum=1 ise önce Durum =0 yapılır , daha sonra durum= -1 yapılır

Durum Kodu Açıklama
0 Onay Bekliyor Gönderilecek Parametrelerde kullanılır.
1 Onaylandı (Durum 1 ise önce durum) Gönderilecek Parametrelerde kullanılır.
-1 İptal (sadece sipariş iptali için geçerli olan durum kodudur. Sipariş İptali için öncelikle durum = 0 yapılır) Gönderilecek Parametrelerde kullanılır.
12 İptal edildi (Sipariş ve ödeme iptali için geçerli olan durum kodu) Gönderilecek Parametrelerde kullanılır.
13 İade edildi. Gönderilecek Parametrelerde kullanılır.


Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G * Object - ST_WS_Guvenlik nesnesi
PYSiparis_GUID * String 36 Pazaryeri Sipariş GUID Değeri
Durum * String - Sipariş Durum kodu
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer 1 Sonuç Değer,
Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
POS_Islem_Id String - İşlem ID değeri
GUID_AltUyeIsyeri String 36 Alt üye iş yerinin GUID Değeri
Tutar_Urun String - Toplam ürün tutarı
Tutar_Odenecek String - Ödenecek Tutar
Durum String - Durum kodu
Durum_Str String - Durum Açıklaması
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<Pazaryeri_TP_Siparis_Onay xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<PYSiparis_GUID>2540E9E6-4733-4C45-99C6-C1B0F896136F</PYSiparis_GUID>
<Durum>1</Durum>
</Pazaryeri_TP_Siparis_Onay>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<Pazaryeri_TP_Siparis_OnayResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<Pazaryeri_TP_Siparis_OnayResult>
<POS_Islem_Id>1065004720</POS_Islem_Id>
<GUID_AltUyeIsyeri>84715a8e-14d3-47b5-80f0-b833d8de1057</GUID_AltUyeIsyeri>
<Tutar_Urun>1,8900</Tutar_Urun>
<Tutar_Odenecek>1,8900</Tutar_Odenecek>
<Durum>1</Durum>
<Durum_Str>Sipariş Durum Güncellendi</Durum_Str>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
</Pazaryeri_TP_Siparis_OnayResult>
</Pazaryeri_TP_Siparis_OnayResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>