SHA2B64

Metot Adı: SHA2B64

Şifreli veri üretmek için kullanılır.

Gönderilecek Parametreler:

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Data N - Şifrelenecek Veri

Sonuç Parametreleri:

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc N - İşlem sonucu