Sipariş Detay Ekleme

Pazaryeri_TP_Siparis_Detay_Ekle

Bu metot, sipariş detaylarının eklenmesi için kullanılır.

KURAL:Tutar_Urun ve Tutar_Odenecek parametreleri için gönderilecek tutar bilgisi; ödeme işleminden dönen Net Tutar bilgisinden büyük olamaz. Sonuc_Str = “Net tutar aşıldı.”

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G * Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
ETS_GUID * String 36 Pazaryeri GUID değeri
Tutar_Urun * String - Toplam ürün tutarından param komisyonunun düşüldüğü net tutarı temsil etmektedir
Tutar_Odenecek * String - Alt üyeye gönderilecek tutarı temsil etmektedir
SanalPOS_Islem_ID * String - SanalPOS işlem ID
GUID_AltUyeIsyeri * String 36 Alt üye iş yerinin GUID Değeri

G Nesnesi:

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer 1 Sonuc Degeri
Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
GUID_AltUyeIsyeri String 36 Alt üye iş yerinin GUID Değeri
Tutar_Urun String - Toplam ürün tutarı
Tutar_Odenecek String - Ödenecek Tutar
PYSiparis_GUID String 36 Pazaryeri Sipariş GUID Değeri
SanalPOS_Islem_ID String - SanalPOS işlem ID
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<Pazaryeri_TP_Siparis_Detay_Ekle xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE> <CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME> <CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<ETS_GUID>0C13D406-873B-403B-9C09-A5766840D98C</ETS_GUID>
<Tutar_Urun>1,75</Tutar_Urun>
<Tutar_Odenecek>1,75</Tutar_Odenecek>
<SanalPOS_Islem_ID>1247910825</SanalPOS_Islem_ID>
<GUID_AltUyeIsyeri>84715A8E-14D3-47B5-80F0-B833D8DE1057</GUID_AltUyeIsyeri>
</Pazaryeri_TP_Siparis_Detay_Ekle>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<Pazaryeri_TP_Siparis_Detay_EkleResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<Pazaryeri_TP_Siparis_Detay_EkleResult>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı işlem. Limit tutarı aşılmadı. Tahsilat alınabilir.</Sonuc_Str>
<GUID_AltUyeIsyeri>84715a8e-14d3-47b5-80f0-b833d8de1057</GUID_AltUyeIsyeri>
<Tutar_Urun>1,7500</Tutar_Urun>
<Tutar_Odenecek>1,7500</Tutar_Odenecek>
<PYSiparis_GUID>0055D51C-2E65-407D-9440-FAF6798164B3</PYSiparis_GUID>
<SanalPOS_Islem_ID>1065009715</SanalPOS_Islem_ID>
<Toplam_Tahsilat_Tutari>81</Toplam_Tahsilat_Tutari>
<Pazaryeri_Limit>35316</Pazaryeri_Limit>
<Yeni_Odenecek_Tutar>2</Yeni_Odenecek_Tutar>
</Pazaryeri_TP_Siparis_Detay_EkleResult>
</Pazaryeri_TP_Siparis_Detay_EkleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>