İşlem Sorgulama

Metot Adı: TP_Islem_Sorgulama4

İşlemin başarılı, başarısız, iptal veya iade durumunda olduğunu öğrenebilirsiniz.

TP_Islem_Odeme metodu sonrasında, kredi kartı 3D şifre bilgilerinin girilmesinin ardından işlemin başarılı veya başarısız olma durumuna göre, Basarili_URL veya Hata_URL’ye POST sırasında bir hata oluştuğunda da bu metot ile işlemin durumunu sorgulayabilirsiniz.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID Evet String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
Dekont_ID Evet String - Başarılı işlem sonrası POST edilen Dekont_ID, opsiyoneldir.
Siparis_ID Hayır String - Başarılı işlem sonrası POST edilen Sipariş ID
Islem_ID Hayır String - TP_Islem_Odeme metoduna gönderilen İşlem ID, opsiyoneldir.
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer - İşlem sonucu
Sonuc_Str String - İşlem sonuç açıklama
DT_Bilgi Nesne - İşlem listesi

DT_Bilgi Nesnesi

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Odeme_Sonuc String - Ödeme sonucu
1: Başarılı - 12: İptal - 13: İade
Odeme_Sonuc_Aciklama String - Ödeme sonuç açıklama
Tarih String 20 İşlemin gerçekleşme tarihi
Dekont_ID String - Dekont Bilgisi, Başarısız ise “0” döner, başarılı ise “0” dan büyük döner.
Siparis_ID String - Sipariş ID
Islem_ID String - Metoda gönderilen Islem_ID si
Komisyon_Oran String - Komisyon oranı
Komisyon_Tutar String - Komisyon tutarı
Toplam_Tutar String - Komisyon dahil Sipariş tutarı
Banka_Sonuc_Aciklama String - Banka açıklaması
Taksit Integer 2 Taksit bilgisi
Ext_Data String - Ödeme Metodundaki Data1, Data2, Data3, Data4, Data5 alanlarının “ | ” ile birleştirilmiş hali döner.
Ortak_Odeme_ID String - Ortak ödeme ID Değeri
Toplam_Iade_Tutar String - Toplam İade tutarı
ID String - ID Değeri
KK_No String 16 Kredi Kartı numarası
Durum String 10 İşlem Durumu
SUCCESS - PARTIAL_REFUND - FAIL - BANK_FAIL - CANCEL - REFUND
Islem_Tipi String - İşlem Türü
SALE - PRE_AUTH - POST_AUTH
Islem_GUID String - İşlem GUID Değeri
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<TP_Islem_Sorgulama4 xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Dekont_ID>3000159388</Dekont_ID>
<Siparis_ID></Siparis_ID>
<Islem_ID></Islem_ID>
</TP_Islem_Sorgulama4>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_Islem_Sorgulama4Response xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<TP_Islem_Sorgulama4Result>
<DT_Bilgi>
<xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
<xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="DT_Islem_Sorgulama" msdata:UseCurrentLocale="true">
<xs:complexType>
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="DT_Islem_Sorgulama4">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Odeme_Sonuc" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="Odeme_Sonuc_Aciklama" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Tarih" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Dekont_ID" type="xs:long" minOccurs="0" />
<xs:element name="Siparis_ID" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Islem_ID" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Komisyon_Oran" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Komisyon_Tutar" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Toplam_Tutar" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Banka_Sonuc_Aciklama" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Taksit" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ext_Data" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ortak_Odeme_ID" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Toplam_Iade_Tutar" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="ID" type="xs:long" minOccurs="0" />
<xs:element name="KK_No" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Durum" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Odeme_Yapan_GSM" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Iade_Tarih" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Islem_Tipi" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="SanalPOS_Tip" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="SPS_UID" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="SanalPOS_ID" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Islem_GUID" msdata:DataType="System.Guid, mscorlib,
Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" type="xs:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
<NewDataSet xmlns="">
<DT_Islem_Sorgulama4 diffgr:id="DT_Islem_Sorgulama1" msdata:rowOrder="0">
<Odeme_Sonuc>1</Odeme_Sonuc>
<Odeme_Sonuc_Aciklama>İşlem Başarılı</Odeme_Sonuc_Aciklama>
<Tarih>21.10.2020 09:50:42</Tarih>
<Dekont_ID>3000159388</Dekont_ID>
<Siparis_ID>107382010210950422742</Siparis_ID>
<Islem_ID />
<Komisyon_Oran>1.7500</Komisyon_Oran>
<Komisyon_Tutar>1.7500</Komisyon_Tutar>
<Toplam_Tutar>100.0000</Toplam_Tutar>
<Banka_Sonuc_Aciklama />
<Taksit>1</Taksit>
<Ext_Data>||||</Ext_Data>
<Ortak_Odeme_ID>TURKPOS_API|107382010210950422742</Ortak_Odeme_ID>
<Toplam_Iade_Tutar>0.0000</Toplam_Iade_Tutar>
<ID>6004466196</ID>
<KK_No>402277******4026</KK_No>
<Durum>SUCCESS</Durum>
<Odeme_Yapan_GSM>5551231212</Odeme_Yapan_GSM>
<Islem_Tipi>SATIŞ</Islem_Tipi>
<SanalPOS_Tip>EST</SanalPOS_Tip>
<SPS_UID>10286004466196</SPS_UID>
<SanalPOS_ID>1028</SanalPOS_ID>
<Islem_GUID>23d29eef-d1f1-49a1-a958-d3ebbab39470</Islem_GUID>
</DT_Islem_Sorgulama>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</DT_Bilgi>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
</TP_Islem_Sorgulama4Result>
</TP_Islem_Sorgulama4Response>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Dekont_ID, Siparis_ID ve Islem_ID değerlerinden herhangi birini göndererek işlem durumunu sorgulayabilrisiniz.

Burada sadece Islem_ID ile sorgulama yapmak isterseniz, siparişlerinizde tekil Islem_ID gönderdiğinize emin olunuz.