Ödeme

  • Satış 3D Model / NS
  • Satış - 3D Pay / NS
Metot Adı: TP_WMD_UCD

Nonsecure/3D ödeme işleminin başlatılacağı metottur. 3D işlemler için metot sonucu dönen 3D Banka HTML kod içeriği ekrana bastırılır ve yönlendirme yapılmış olur. Kredi kartı doğrulama işlemi başlar.

Kontrol Senaryoları
Entegrasyon sırasında yapılmasını beklediğimiz test senaryolarına buradan ulaşabilirsiniz.

Komisyon Dahil Sipariş Tutarı Hesaplama
Komisyon Oran: TP_Ozel_Oran_SK_Liste metodundan seçilen taksitin komisyon oranı
Islem_Tutar: Siparişinizin tutarı
Toplam_Tutar = Islem_Tutar + ((Islem_Tutar x Komisyon Oran) / 100)
şeklindedir.

Sonuc parametresi “0” dan büyükse, 3D Güvenli Ödeme işlemini başlatmak için UCD_HTML içeriğini ekrana bastırınız. Kredi kartından çekim işlemini tamamlamak için aşağıdaki adımlarını izlemeniz gerekmektedir.

NonSecure işlemler için (Önemli)
Sonuc > 0 ise UCD_HTML nin 'NONSECURE' eşitliği aranır. Eğer eşitse İşlem sonlanır. Islem_ID değeri Dekont No değeridir.
Başarılı bir NonSecure işlemi için, Sonuc > 0, Islem_ID > 0 ve UCD_HTML='NONSECURE' olmalıdır. Aksi durumda işlem başarısızdır.
NONSECURE işlemin hatalı olması durumunda Sonuc_Str değer bankadan gelen hata mesajını döner.
Eğer Sonuc > 0 ve UCD_HTML = 'NONSECURE' değilse 3D işlemi gibi ele alınır.

Firma MCC (Çalışma alanı) “5960 DOGRUDAN SATIS-SIGORTA”, “6300 SIGORTA SATICILARI”, “6363 EMEKLİLİK VE HAYAT” değerlerinden biri olması durumunda NS işlemi maskeli şekilde işlemi yapabilir.
Aşağıdaki şekilde bilgileri iletmesi gerekmetedir.
KK_No : ilk 6 hane ****** son 4 hane
KK_SK_Ay : **
KK_SK_Yil : ****
Data1 : TCKN/VKN/YKN

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID Evet String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
KK_Sahibi Evet String 100 Kredi Kartı Sahibi
KK_No Evet String 16 Kredi Kartı numarası
KK_SK_Ay Evet String 2 2 hane Son Kullanma Ay
KK_SK_Yil Evet String 4 4 haneli Son Kullanma Yıl
KK_CVC Evet String 3 CVC Kodu
KK_Sahibi_GSM Hayır String 10 Kredi Kartı Sahibi GSM No, Başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx)
Hata_URL Evet String 256 Ödeme işlemi başarısız olursa yönlenecek sayfa adresi
Basarili_URL Evet String 256 Ödeme işlemi başarılı olursa yönlenecek sayfa adresi
Siparis_ID Evet String 50 Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner.
Siparis_Aciklama Hayır String 250 Siparişe ait açıklama
Taksit Evet Integer 2 Seçilen Taksit Sayısı. Tek çekim için 1 gönderiniz.
Islem_Tutar Evet String - Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Toplam_Tutar Evet String - Komisyon Dahil Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Islem_Hash Evet String - İşlem Hash Değeri
Islem_Guvenlik_Tip Evet String - NS (NonSecure) veya 3D
Islem_ID Hayır String - İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID opsiyoneldir.
IPAdr Evet String 50 IP Adresi
Ref_URL Hayır String 256 Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi
Data1 Hayır String 250 Extra Alan 1
Data2 Hayır String 250 Extra Alan 2
Data3 Hayır String 250 Extra Alan 3
Data4 Hayır String 250 Extra Alan 4
Data5 Hayır String 250 Extra Alan 5
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Islem_ID Long - SID Değeri
Islem_GUID String - İşlem GUID değeri
UCD_HTML String - 3D HTML kod
UCD_MD String - 3D MD değeri
Sonuc Integer - İşlem sonucu
Sonuc_Str String - İşlem sonucu açıklama
Bank_Trans_ID String - Banka Transaction ID değeri
Bank_AuthCode String - Banka Auth Code değeri
Bank_HostMsg String - Banka HostMsg değeri
Banka_Sonuc_Kod Integer - Bankanın döndüğü kod
Bank_Extra String - Banka Extra değeri
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<TP_WMD_UCD xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<KK_Sahibi>test</KK_Sahibi>
<KK_No>4022774022774026</KK_No>
<KK_SK_Ay>12</KK_SK_Ay>
<KK_SK_Yil>2026</KK_SK_Yil>
<KK_CVC>000</KK_CVC>
<KK_Sahibi_GSM>5551231212</KK_Sahibi_GSM>
<Hata_URL>https://dev.param.com.tr/tr</Hata_URL>
<Basarili_URL>https://dev.param.com.tr/tr</Basarili_URL>
<Siparis_ID>1</Siparis_ID>
<Siparis_Aciklama>a</Siparis_Aciklama>
<Taksit>1</Taksit>
<Islem_Tutar>100,00</Islem_Tutar>
<Toplam_Tutar>100,00</Toplam_Tutar>
<Islem_Hash>ZELmKOTnCjyV8cRoAtR+jk4h4U8=</Islem_Hash>
<Islem_Guvenlik_Tip>NS</Islem_Guvenlik_Tip>
<Islem_ID>123</Islem_ID>
<IPAdr>127.0.0.1</IPAdr>
<Ref_URL>https://dev.param.com.tr/tr</Ref_URL>
<Data1>a</Data1>
<Data2>a</Data2>
<Data3>a</Data3>
<Data4>a</Data4>
<Data5>a</Data5>
</TP_WMD_UCD>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Sonuç Parametreleri Örnek: NS li işlemler için

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_WMD_UCDResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<TP_WMD_UCDResult>
<Islem_ID>3000201188</Islem_ID>
<UCD_HTML>NONSECURE</UCD_HTML>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>İşlem Başarılı </Sonuc_Str>
<Bank_Trans_ID>21047QAhH14740</Bank_Trans_ID>
<Bank_AuthCode>P20189</Bank_AuthCode>
<Bank_HostMsg />
<Banka_Sonuc_Kod>0</Banka_Sonuc_Kod>
<Bank_Extra> <Extra> <SETTLEID>1842</SETTLEID> <TRXDATE>20210216 16:00:33</TRXDATE> <ERRORCODE></ERRORCODE> <TERMINALID>00556600</TERMINALID> <MERCHANTID>00655000100</MERCHANTID> <CARDBRAND>VISA</CARDBRAND> <CARDISSUER>FINANSBANK A.S.</CARDISSUER> <AVSAPPROVE>Y</AVSAPPROVE> <HOSTDATE>0216-160034</HOSTDATE> <AVSERRORCODEDETAIL>avshatali-avshatali-avshatali-avshatali-</AVSERRORCODEDETAIL> <NUMCODE>00</NUMCODE> </Extra> </Bank_Extra>
<Siparis_ID>1</Siparis_ID>
</TP_WMD_UCDResult>
</TP_WMD_UCDResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Sonuç Parametreleri Örnek: 3D li işlemler için

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_WMD_UCDResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<TP_WMD_UCDResult>
<Islem_ID>1030796415</Islem_ID>
<Islem_GUID>fcaf4388-d744-4976-b392-183ee12180fb</Islem_GUID>
<UCD_HTML>HTML içerik</UCD_HTML>
<UCD_MD>eyJ2ZXJzaW9uIjoiMC4wMyIsImV4cGlyeSI6IjI2MTIiLCJnb1N0YW1wIjoiZXlKa
GJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZXlKemRXSWlPaUl3TURBd01EQTJOalF3TVRNME1EWWlMQ
0owYVcxbGIzVjBVMlZqYjI1a2N5STZORE15TURBd01EQXNJbkp2YkdWeklqb2lJaXdpWlhod
0lqb3hOalUyTmpZMk16ZzBmUS54aUdjMDNYNHdaMDJWMkE0cWl4TE8xZzRYUGNxTGhS
ZGJxNGdueW1RVEdRUVZHOXE5SHc5YWpmZF9PSThUVXY4M2pQQW9wNm5lZl82aTN
XTVlqOS1HQSIsInRpbWUiOiIyMDIxMDIxNjEyMDYyNCIsIm1hYyI6ImNYc1R2YWRVcjFyT
WJSRGJHQnJuWjdPdkVKTkJYVmJiYzJqN1lLUjhocmZTdk1lTjZYVlVIMWdFT1Rrc3IrS2V
LWHFYc0dYR3pmcHBzTUlJM3F0dTdjY1RLSmw0RWRFbXQydGxHS2NEYnRIZ2dBdGl
6TzdvZm82RE9zYnBpL1JhVXpQektmV2wwOUUwMHIvOFZvWkZNaHYyZWtiU3VzSj
hxUVJJQk9SSFBCSy9BT1pZT2NoSlhGaXRHQUNPaFFoajNTSkR2bk15cFEra1Q1YmpnRlZsY1p
BblZsM0RyRmpCSHplQXQxWjU2UWJWUUlFUjJmdElSV1REc2VrM2FLSnhZRjcrelFyVk91ZFkwb
3k5VnRwcmtpc0JlbmlXQ3VHazdkTzFwdVdzdFQydDZJWStrR003aWM4SWlZOTlCWDRiM2Vn
UG5DZDQvcmtEakpCZlJIZ2g2UVx1MDAzZFx1MDAzZCIsImlkIjoiMDA2NGViMzhlMmQ5LTg3
OTktNGIzZS05MWQ4LWQ2OTBhYTY4NTQyYiJ9
</UCD_MD>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>İşlem Başarılı</Sonuc_Str>
<Banka_Sonuc_Kod>0</Banka_Sonuc_Kod>
<Siparis_ID>sipariş1</Siparis_ID>
</TP_WMD_UCDResult>
</TP_WMD_UCDResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

UCD_HTML içeriğini ekrana bastırdığınızda Banka 3D ekranı görüntülenecektir. 3D doğrulama yapıldıktan sonra Basarili_URL veya Hata_URL sayfalarınıza aşağıdaki parametreler post edilecektir.

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
md String - TP_WMD_Pay metodu UCD_MD parametresine gönderilecek MD değeri
mdStatus Integer 1 3D Doğrulama Sonucudur. 1:Başarılı - Diğer durumlarda 3D doğrulama başarısızdır.
orderId String - TP_WMD_UCD metoduna gönderilen Siparis_ID değeri
transactionAmount String - TP_WMD_UCD metoduna gönderilen İşlem Tutarı
islemGUID String - TP_WMD_UCD metodundan dönen İşlem GUID değeri
islemHash String - TP_WMD_UCD metodundan dönen İşlem Hash değeri

Hash Kontrolü
Parametre doğrulaması yapmak için aşağıdaki işlemler uygulanmalıdır.

Hash değerini oluşturan parametreler
islemGUID + md + mdStatus + orderId +Üye iş yerine ait anahtar ( anahtar Lower küçük olarak gidilmeli)

Hash değeri based64 olarak kodlanmıştır. (SHA1)

Örnek kod
Dim _sha As SHA1 = New SHA1CryptoServiceProvider()
Dim _bytes() As Byte = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(islemGUID + md + mdStatus + orderId + Üye İşyerine ait Anahtar)
Dim _hashingbytes() As Byte = _sha.ComputeHash(_bytes)
Dim _hash As String = Convert.ToBase64String(_hashingbytes)

Oluşturduğunuz hash değeri ile post edilen islemHash değeri aynı olmalıdır.

mdStatus Değerleri

1 = Doğrulanmış İşlem (Full 3D)
2, 3, 4 = kart kayıtlı değil (Half 3D)
5, 6, 7, 8 = Geçerli doğrulama yok veya sistem hatası
0 = Doğrulama Başarısız

mdStatus : 1, 2, 3, 4 ise Ödemeyi tamamlamak için TP_WMD_Pay metoduna istek gönderebilirsiniz.
mdStatus : 0,5,6,7,8 ise 3D doğrulama başarısızdır. TP_WMD_Pay metoduna istek göndermeyiniz..

 

Satış İşlemini tamamlama (3D İşlemleri için)
Metot Adı: TP_WMD_Pay

Doğrulaması yapılan kartlardan tutar çekimi yapmak için bu metot kullanılır.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID Evet String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
UCD_MD Evet String - Banka 3D MD değeri
Islem_GUID Evet String 36 İşlem GUID değeri
Siparis_ID Evet String - Sipariş ID değeri
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer - İşlem sonucu
Sonuc_Ack String 36 İşlem sonuç açıklama
Dekont_ID Long İşlemin Dekont ID si
Siparis_ID String - Sipariş ID değeri
UCD_MD String - Banka 3D MD Değeri
Bank_Trans_ID String - Banka Transaction ID değeri
Bank_AuthCode String - Banka Auth Code değeri
Bank_HostMsg String - Banka HostMsg değeri
Bank_Extra String - Banka Extra değeri
Bank_Sonuc_Kod Integer - Banka Sonuç Kod değeri
Bank_HostRefNum String - Banka RRN değeri
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_WMD_Pay xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<UCD_MD>TP_WMD_UCD' den dönen değer.</UCD_MD>
<Islem_GUID>TP_WMD_UCD' den dönen değer.</Islem_GUID>
<Siparis_ID>TP_WMD_UCD' de kullanılan Siparis_ID değeri</Siparis_ID>
</TP_WMD_Pay>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_WMD_PayResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<TP_WMD_PayResult>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Ack>Başarılı</Sonuc_Ack>
<Dekont_ID>3003884577</Dekont_ID>
<Siparis_ID>testdokumani001</Siparis_ID>
<UCD_MD>1000000089300991</UCD_MD>
<Bank_Trans_ID>62802134</Bank_Trans_ID>
<Bank_AuthCode>S84698</Bank_AuthCode>
<Bank_HostMsg>Success</Bank_HostMsg>
<Bank_Extra>KazanilanPuan:|KazanilanPuanTLTutar:</Bank_Extra>
<Bank_Sonuc_Kod>0</Bank_Sonuc_Kod>
<Bank_HostRefNum>313711117493</Bank_HostRefNum>
<Komisyon_Oran>1.75</Komisyon_Oran>
</TP_WMD_PayResult>
</TP_WMD_PayResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Sonuc > 0 ve Dekont_ID > 0 ise işlem başarılıdır. Aksi halde işlem başarısızdır.

BU YÖNTEM YENİ ENTEGRASYONLARDA KULLANILMAMAKTADIR!

Metot Adı: Pos_Odeme

Bu metot, Nonsecure / 3D ödeme işleminin başlatılacağı metottur. (SanalPOS_ID parametresi kaldırılmıştır.) İşlem sonucu dönen 3D URL sine yönlendirme yapılır ve kredi kartı ile ödeme işlemi başlar.

Kontrol Senaryoları
Entegrasyon sırasında yapılmasını beklediğimiz test senaryolarına buradan ulaşabilirsiniz.

Komisyon Dahil Sipariş Tutarı Hesaplama
Komisyon Oran: TP_Ozel_Oran_SK_Liste metodundan seçilen taksitin komisyon oranı
Islem_Tutar: Siparişinizin tutarı
Toplam_Tutar = Islem_Tutar + ((Islem_Tutar x Komisyon Oran) / 100)
şeklindedir.

ST_TP_Islem_Odeme nesnesinden alacağınız Sonuc parametresi “0” dan büyükse, 3D Güvenli Ödeme işlemini başlatmak için UCD_URL parametresine yönlendirme yapınız. Kredi kartı ile ödeme işleminin başarılı veya başarısız olma durumunda Hata_URL veya Basarili_URL değerlerine POST sağlanır.

Firma MCC (Çalışma alanı) “5960 DOGRUDAN SATIS-SIGORTA”, “6300 SIGORTA SATICILARI”, “6363 EMEKLİLİK VE HAYAT” değerlerinden biri olması durumunda NS işlemi maskeli şekilde işlemi yapabilir.
Aşağıdaki şekilde bilgileri iletmesi gerekmetedir.
KK_No : ilk 6 hane ****** son 4 hane
KK_SK_Ay : **
KK_SK_Yil : ****
Data1 : TCKN/VKN/YKN

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID Evet String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
KK_Sahibi Evet String 100 Kredi Kartı Sahibi
KK_No Evet String 16 Kredi Kartı numarası
KK_SK_Ay Evet String 2 2 hane Son Kullanma Ay
KK_SK_Yil Evet String 4 4 haneli Son Kullanma Yıl
KK_CVC Evet String 3 CVC Kodu
KK_Sahibi_GSM Hayır String 10 Kredi Kartı Sahibi GSM No, Başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx)
Hata_URL Evet String 256 Ödeme işlemi başarısız olursa yönlenecek sayfa adresi
Basarili_URL Evet String 256 Ödeme işlemi başarılı olursa yönlenecek sayfa adresi
Siparis_ID Evet String 50 Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner.
Siparis_Aciklama Hayır String 250 Siparişe ait açıklama
Taksit Evet Integer 2 Seçilen Taksit Sayısı. Tek çekim için 1 gönderiniz.
Islem_Tutar Evet String - Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Toplam_Tutar Evet String - Komisyon Dahil Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Islem_Hash Evet String - İşlem Hash Değeri
Islem_Guvenlik_Tip Evet String 2 NS (NonSecure) veya 3D gönderilir.
Islem_ID Hayır String - İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID opsiyoneldir.
IPAdr Evet String 50 IP Adresi
Ref_URL Hayır String 256 Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi
Data1 Hayır String 256 Extra Alan 1
Data2 Hayır String 256 Extra Alan 2
Data3 Hayır String 256 Extra Alan 3
Data4 Hayır String 256 Extra Alan 4
Data5 Hayır String 256 Extra Alan 5
Data6 Hayır String 256 Extra Alan 6
Data7 Hayır String 256 Extra Alan 7
Data8 Hayır String 256 Extra Alan 8
Data9 Hayır String 256 Extra Alan 9
Data10 Hayır String 256 Extra Alan 10

G Nesnesi:

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
CLIENT_CODE Evet Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_USERNAME Evet String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_PASSWORD Evet String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer - İşlem sonucu
Sonuc_Str String - İşlem sonuç açıklama
Islem_ID Long - SID Değeri
UCD_URL String - 3D URL si
Banka_Sonuc_Kod Integer - Bankadan gönderilen kod
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<Pos_Odeme xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<KK_Sahibi>Albert Einstein</KK_Sahibi>
<KK_No>4022774022774026</KK_No>
<KK_SK_Ay>12</KK_SK_Ay>
<KK_SK_Yil>26</KK_SK_Yil>
<KK_CVC>000</KK_CVC>
<KK_Sahibi_GSM>5350179608 </KK_Sahibi_GSM>
<Hata_URL>https://dev.param.com.tr/tr</Hata_URL>
<Basarili_URL>https://dev.param.com.tr/tr</Basarili_URL>
<Siparis_ID>sipariş5</Siparis_ID>
<Siparis_Aciklama></Siparis_Aciklama>
<Taksit>1</Taksit>
<Islem_Tutar>100,00</Islem_Tutar>
<Toplam_Tutar>100,00</Toplam_Tutar>
<Islem_Hash>ZNEMSkVXLbQu3NxXMHyG3SYZa5o=</Islem_Hash>
<Islem_Guvenlik_Tip>NS</Islem_Guvenlik_Tip>
<Islem_ID></Islem_ID>
<IPAdr>127.0.0.1</IPAdr>
<Ref_URL></Ref_URL>
<Data1></Data1>
<Data2></Data2>
<Data3></Data3>
<Data4></Data4>
<Data5></Data5>
<Data6></Data6>
<Data7></Data7>
<Data8></Data8>
<Data9></Data9>
<Data10></Data10>
</Pos_Odeme>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Sonuç Parametreleri Örnek: NS li işlemler için

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<Pos_OdemeResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<Pos_OdemeResult>
<Islem_ID>3000200992</Islem_ID>
<UCD_URL>NONSECURE</UCD_URL>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>İşlem Başarılı</Sonuc_Str>
<Banka_Sonuc_Kod>0</Banka_Sonuc_Kod>
</Pos_OdemeResult>
</Pos_OdemeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Sonuç Parametreleri Örnek: 3D li işlemler için

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<Pos_OdemeResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<Pos_OdemeResult>
<Islem_ID>6004507971</Islem_ID>
<UCD_URL>https://test-pos.param.com.tr:4443/3D_Secure/AkilliKart_3DPay_EST.aspx?rURL=TURKPOS_3D_TRAN&SID=6004507971</UCD_URL>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>İşlem Başarılı</Sonuc_Str>
<Banka_Sonuc_Kod>0</Banka_Sonuc_Kod>
</Pos_OdemeResult>
</Pos_OdemeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

POST Parametreleri:

Parametre Açıklama
TURKPOS_RETVAL_Sonuc Sonuç değeri
TURKPOS_RETVAL_Sonuc_Str Sonuç açıklaması
TURKPOS_RETVAL_GUID Üye İşyeri ait anahtarı
TURKPOS_RETVAL_Islem_Tarih İşlem Tarihi
TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID Dekont Numarası
TURKPOS_RETVAL_Tahsilat_Tutari Müşteriden tahsil edilen tutar
TURKPOS_RETVAL_Odeme_Tutari Net tutar. Tahsilat tutarından komisyon tutarının çıkarılmış halidir.
TURKPOS_RETVAL_Siparis_ID Servise gönderdiğiniz işleme ait tekil Siparis_ID
TURKPOS_RETVAL_Islem_ID Servise gönderdiğiniz Islem_ID
TURKPOS_RETVAL_Ext_Data Metottaki Data1, Data2, Data3, Data4, Data5 parametrelerinin “|” ile birleştirilmiş hali döner. Ext_Data = Data1 & "|" & Data2 & "|" & Data3 & "|" & Data4 & "|" & Data5
TURKPOS_RETVAL_Banka_Sonuc_Kod Kod banka hatasını dönmektedir.
TURKPOS_RETVAL_Hash Dönen cevaba ait hash değeri

Hash Kontrolü
Parametre doğrulaması yapmak için aşağıdaki işlemler uygulanmalıdır.

Hash değerini oluşturan parametreler
CLIENT_CODE + Üye İşyerine ait Anahtar + TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID + Tutar + Siparis_ID + Servise Gönderilen Islem_ID değeri

Hash değeri based64 olarak kodlanmıştır. (SHA1)

Örnek kod
Dim _sha As SHA1 = New SHA1CryptoServiceProvider()
Dim _bytes() As Byte = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(CLIENT_CODE + Üye İşyerine ait Anahtar + TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID + Tutar + Siparis_ID + Servise Gönderilen Islem_ID değeri)
Dim _hashingbytes() As Byte = _sha.ComputeHash(_bytes)
Dim _hash As String = Convert.ToBase64String(_hashingbytes)

Oluşturduğunuz hash değeri ile post edilen islemHash değeri aynı olmalıdır.

TURKPOS_RETVAL_Sonuc < 0 ise TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID “0” döner. TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID değeri “0” dan büyük olduğu durumlarda kredi kartından çekim işlemi tamamlanmış anlamına gelir.

Sonuc > 0 ise UCD_URL nin 'NONSECURE' eşitliği aranır. Eğer eşitse İşlem sonlanır. Islem_ID değeri Dekont No değeridir.
Başarılı bir NonSecure işlemi için, Sonuc > 0, Islem_ID > 0 ve UCD_URL='NONSECURE' olmalıdır. Aksi durumda işlem başarısızdır.
NONSECURE işlemin hatalı olması durumunda Sonuc_Str değer bankadan gelen hata mesajını döner. Eğer UCD_URL <> 'NONSECURE' ise 3D işlemi gibi ele alınır.