Ödeme

Metot Adı: TP_Islem_Odeme

Ödeme işleminin başlatılacağı metottur. İşlem sonucu dönen 3D URL sine yönlendirme yapılır ve kredi kartı ile ödeme işlemi başlar.

Test işlemi için Kredi kartı bilgileri:
Kart No: 4444444444444444
Son Kullanma Tarihi Ay Gün: 04 20
CVV: 444 giriniz.

İşlem Hash Değeri Hesaplama:
Bu servisin SHA2B64 metodu, parametresine gönderdiğiniz değer sonucunda, bu değeri hashleyip Base64String e çevirir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, bu parametreleri yazılım dilinize uygun string birleştirme yöntemi kullanarak birleştiriniz ve SHA2B64 metoduna gönderiniz. Elde ettiğiniz sonuç Islem_Hash değeridir. Islem_Hash’i oluşturacak parametre formatlarını, Gönderilecek Parametreler tablosuna bakarak oluşturunuz. (Islem_Tutar’ın virgüllü olması gibi)


Dim Islem_Guvenlik_Str$ = CLIENT_CODE & GUID & SanalPOS_ID & Taksit & 
Islem_Tutar & Toplam_Tutar & Siparis_ID & Hata_URL & Basarili_URL
Dim Islem_Hash$ = SHA2B64(Islem_Guvenlik_Str)

Komisyon Dahil Sipariş Tutarı Hesaplama
Komisyon Oran: TP_Ozel_Oran_SK_Liste metodundan seçilen taksitin komisyon oranı
Islem_Tutar: Siparişinizin tutarı
Toplam_Tutar = Islem_Tutar + ((Islem_Tutar x Komisyon Oran) / 100)
şeklindedir.

Gönderilecek Parametreler:

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
G NS - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
SanalPOS_ID I 4 TP_Ozel_Oran_SK_Liste metodundan müşteriye seçtirilen Kart Markasının SanalPOS_ID değeri
GUID N 36 Üye İşyerine ait Anahtar
KK_Sahibi N 100 Kredi Kartı Sahibi
KK_No N 16 Kredi Kartı numarası
KK_SK_Ay N 2 2 hane Son Kullanma Ay
KK_SK_Yil N 4 4 haneli Son Kullanma Yıl
KK_CVC N 3 CVC Kodu
KK_Sahibi_GSM N 10 Kredi Kartı Sahibi GSM No, Başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx)
Hata_URL N 256 Ödeme işlemi başarısız olursa yönlenecek sayfa adresi
Basarili_URL N 256 Ödeme işlemi başarılı olursa yönlenecek sayfa adresi
Siparis_ID N 50 Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner.
Siparis_Aciklama N 250 Siparişe ait açıklama
Taksit I 2 Seçilen Taksit Sayısı. Tek çekim için 1 gönderiniz.
Islem_Tutar N - Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Toplam_Tutar N - Komisyon Dahil Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Islem_Hash N - İşlem Hash Değeri
Islem_ID N - İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID, opsiyoneldir.
IPAdr N 50 IP Adresi
Ref_URL N 256 Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi
Data1 N 250 Extra Alan 1
Data2 N 250 Extra Alan 2
Data3 N 250 Extra Alan 3
Data4 N 250 Extra Alan 4
Data5 N 250 Extra Alan 5

Sonuç Parametreleri:

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc N - İşlem sonucu
Sonuc_Str N - İşlem sonuç açıklama
Islem_ID L - SID Değeri
UCD_URL N - 3D URL si

Örnek Sonuç Parametreleri:<ST_TP_Islem_Odeme xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<Islem_ID>1000611272</Islem_ID>
<UCD_URL>https://turkodeme.com.tr/Tahsilat/3D_Secure/AkilliKart_3DPay_VKF.aspx?rURL=TURKPOS_3D_TRAN&SID=1</UCD_URL>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>İşlem Başarılı</Sonuc_Str>
</ST_TP_Islem_Odeme>

ST_TP_Islem_Odeme nesnesinden alacağınız Sonuc parametresi “0” dan büyükse, 3D Güvenli Ödeme işlemini başlatmak için UCD_URL parametresine yönlendirme yapınız. Kredi kartı ile ödeme işleminin başarılı veya başarısız olma durumunda Hata_URL veya Basarili_URL değerlerine POST sağlanır.

POST Parametreleri:

Parametre Açıklama
TURKPOS_RETVAL_Sonuc Sonuç değeri
TURKPOS_RETVAL_Sonuc_Str Sonuç açıklaması
TURKPOS_RETVAL_GUID Üye İşyeri ait anahtarı
TURKPOS_RETVAL_Islem_Tarih İşlem Tarihi
TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID Dekont Numarası
TURKPOS_RETVAL_Tahsilat_Tutari Müşteriden tahsil edilen tutar
TURKPOS_RETVAL_Odeme_Tutari Net tutar. Tahsilat tutarından komisyon tutarının çıkarılmış halidir.
TURKPOS_RETVAL_Siparis_ID Servise gönderdiğiniz işleme ait tekil Siparis_ID
TURKPOS_RETVAL_Islem_ID Servise gönderdiğiniz Islem_ID
TURKPOS_RETVAL_Ext_Data Metottaki Data1, Data2, Data3, Data4, Data5 parametrelerinin “|” ile birleştirilmiş hali döner. Ext_Data = Data1 & "|" & Data2 & "|" & Data3 & "|" & Data4 & "|" & Data5

TURKPOS_RETVAL_Sonuc < 0 ise TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID “0” döner. TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID değeri “0” dan büyük olduğu durumlarda kredi kartından çekim işlemi tamamlanmış anlamına gelir.