İşlem Sorgulama

Pazaryeri_TP_Islem_Sorgulama

Bu metot, Pazaryerinde, üye işyerinin belirli tarihler arasındaki işlemleri sorgulaması için kullanılır.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G * Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
ETS_GUID * String 36 Pazaryeri GUID değeri
GUID_AltUyeIsyeri String 36 Alt üye iş yerinin GUID Değeri ( girilerek sorgulandığında, alt üyeye ait tüm işlemler getirilir.)
PYSiparis_GUID String 36 Pazaryeri Sipariş GUID Değeri (Param tarafında üretilen, pazaryerine ait siparişe ait bilgileri getirir.)
SanalPOS_Islem_ID String - SanalPOS işlem ID (ödeme ile ilgili tüm sipariş bilgilerini getirir.)
Tarih_Bas String 20 Başlangıç Tarihi (dd.MM.yyyy HH:mm:ss – 20.11.2015 00:00:00)
Tarih_Bit String 20 Bitiş Tarihi (dd.MM.yyyy HH:mm:ss – 20.11.2015 15:15:00)
Siparis_ID String - Pos_Odeme metodunda gönderilen Siparis_ID değeri ( siparişe ait bilgilerini getirir.)
CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.

G Nesnesi:

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer 1 Sonuc Degeri
Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
DT_Bilgi Nesne 36 İşlem Bilgileri
DT_Bilgi Nesnesi:
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
PYSiparis_GUID String 36 Sonuç Değeri
Durum String - Sipariş Durum Kodu
Durum_Str String - Sipariş Durum Açıklaması
Tutar_Urun String - Ürün Tutarı
Tutar_Odenecek String - Ödenecek Tutar
GUID_AltUyeIsyeri String 36 Alt üye iş yerinin GUID değeri
SanalPOS_Islem_ID String - SanalPOS İşlem ID
Tarih String - Tarih (dd.MM.yyyy HH:mm:ss – 20.11.2015 15:15:00)
Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<Pazaryeri_TP_Islem_Sorgulama xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE> <CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME> <CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<ETS_GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</ETS_GUID>
<GUID_AltUyeIsyeri>46653e47-6845-416e-a5da-240cd31994d7</GUID_AltUyeIsyeri>
<PYSiparis_GUID>ae050833-f87a-4597-b458-d95ce2a34a93</PYSiparis_GUID>
<SanalPOS_Islem_ID>500000012</SanalPOS_Islem_ID>
<Tarih_Bas>30.12.2020 00:00:00</Tarih_Bas>
<Tarih_Bit>30.12.2020 00:00:00</Tarih_Bit>
</Pazaryeri_TP_Islem_Sorgulama>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<Pazaryeri_TP_Islem_SorgulamaResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<Pazaryeri_TP_Islem_SorgulamaResult>
<DT_Bilgi>
<NewDataSet xmlns="">
<DT_Pazaryeri_TP_Islem_Sorgulama diffgr:id="DT_Pazaryeri_TP_Islem_Sorgulama1" msdata:rowOrder="0">
<PYSiparis_GUID>ae050833-f87a-4597-b458-d95ce2a34a93</PYSiparis_GUID>
<Durum>0</Durum>
<Durum_Str>Onay Bekliyor</Durum_Str>
<Tutar_Urun>300.0000</Tutar_Urun>
<Tutar_Odenecek>200.0000</Tutar_Odenecek>
<GUID_AltUyeIsyeri>46653E47-6845-416E-A5DA-240CD31994D7</GUID_AltUyeIsyeri>
<SanalPOS_Islem_ID>500000012</SanalPOS_Islem_ID>
<Tarih>2020-12-30T14:20:58.237+03:00</Tarih>
</DT_Pazaryeri_TP_Islem_Sorgulama>
</NewDataSet>
</DT_Bilgi>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
</Pazaryeri_TP_Islem_SorgulamaResult>
</Pazaryeri_TP_Islem_SorgulamaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>