Alt Üye İş Yeri Ekleme

Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Ekleme

Pazaryerine alt üye işyeri eklemek için kullanılır.


Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
ETS_GUID Evet String 36 Pazaryeri GUID değeri
Tip Evet Integer 100 Alt Üye İşyeri Tipi (2:Şahıs şirketi, 3:Limited/Anonim şirket)
Ad_Soyad Evet String - Yetkili Kişi Adı-Soyadı
Unvan Hayır String Yetkili Kişi Ünvanı
TC_VN Evet String - TCKN yada Vergi Numarası yazılır.
GSM_No Evet String - Üye işyeri GSM
IBAN_No Evet String - Üye İşyeri IBAN numarası
Adres Hayır String - Üye işyeri Adresi
Il Evet Integer - Mernis İl Kodu
Ilce Evet Integer - Mernis İlçe Kodu
EPosta Hayır String - Üye işyeri adresi
Website Hayır String - Üye işyeri Web adresi
MCC_Kod Hayır String - Ürün Kategori Kodu
Yetkili_Kisi_TC Hayır String 11 Yetkili Kişi TC kimlik numarası
Vergi_Daire Evet String - Vergi Daire Alanı
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer - Sonuc Degeri
Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
GUID_AltUyeIsyeri String 36 Alt üye iş yerinin GUID Değeri
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Ekleme xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<ETS_GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</ETS_GUID>
<Tip>1</Tip>
<Ad_Soyad>Test Deneme</Ad_Soyad>
<Unvan>Test Deneme</Unvan>
<TC_VN>61057998661</TC_VN>
<GSM_No>5312920321</GSM_No>
<IBAN_No>123456</IBAN_No>
<Adres>AdanaMerkez</Adres>
<Il>1</Il>
<Ilce>1219</Ilce>
<EPosta>test.deneme@hotmail.com</EPosta>
<Website>www.google.com</Website>
<MCC_Kod>1000</MCC_Kod>
<Yetkili_Kisi_TC>61057998662</Yetkili_Kisi_TC>
<Vergi_Daire>1000587</Vergi_Daire>
</Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeriEkleme>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_EklemeResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<Pazaryeri_AltUyeIsyeriEklemeResult>
<Sonuc xsi:type="xsd:int">1</Sonuc>
<Sonuc_Str xsi:type="xsd:string">Başarılı</Sonuc_Str>
<GUID_AltUyeIsyeri xsi:type="xsd:string">46653e47-6845-416e-a5da-240cd31994d7</GUID_AltUyeIsyeri>
</Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_EklemeResult>
</Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_EklemeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Eğer Şahış Şirketi (Tip=2) ise TC kimlik numarası ve Vergi Daire alanları zorunlu olması gerekmektedir.

Eğer Limited ve Anonim Şirket (Tip=3) ise Vergi Kimlik numarası ve Vergi Daire alanları zorunlu olması gerekmektedir.