Alt Üye İş Yeri Ekleme

Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Ekleme

Bu metot, Pazaryerine alt üye işyeri eklemek için kullanılır.


Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G * String - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
ETS_GUID * String - Pazaryerine ait GUID değeri
Tip * Integer 1 Alt Üye İşyeri Tipi (1=Bireysel Müşteri, 2=Şahıs şirketi, 3=Limited / Anonim Şirket)
Ad_Soyad * String 150 Kişi Adı-Soyadı
Unvan String - Kişi Ünvanı
Kisi_DogumTarihi Evet / Tip=3 ise Hayır String 10 Doğum Tarihi ((Örn. dd.MM.yyyy))
TC_VN * String - Müşteri Tipi girişine göre; TC Kimlik Numarası ya da Vergi Numarası yazılır. Tip=1(Bireysel) ve Tip= 2 (Şahıs Şirketi) için TC Numarası zorunludur. Tip=3 ( Limited / Anonim Şirket) için Vergi Numarası zorunludur.
GSM_No * String 10 Üye işyeri GSM Örn:5xx123xxxx
IBAN_No * String 26 Üye İşyeri IBAN numarası
IBAN_Unvan * String 250 Üye İşyeri IBAN numarasına ait Ad-Soyad/Unvan bilgisi
Adres String 200 Üye İşyeri Adresi
Il * Integer 2 Mernis İl Kodu
Ilce * Integer 4 Mernis İlçe Kodu
Eposta String 150 Üye işyeri adresi
Website String - Üye işyeri Web adresi
MCC Kod String - Ürün Kategori Kodu
Yetkili_Kisi_TC Hayır /Tip=3 ise Evet String 11 Yetkili Kişi TC kimlik numarası Müşteri Tip bilgisi; Tip = 3 (Limited / Anonim Şirket) olarak gönderildi ise Yetkili_Kisi_TC parametresi bilgisinin gönderilmesi zorunludur.
Yetkili_Kisi_DogumTarihi Yetkili_Kisi_TC parametresi girildi ise zorunludur. String 10 Doğum Tarihi ((Örn. dd.MM.yyyy))
Vergi_Daire * String - Vergi Daire Alanı Tip=2 (Şahıs Şirketi) ve Tip=3 (Limited / Anonim Şirket) olarak gönderildi ise her koşulda zorunludur.

Parametre Zorunlu Alan Kuralları:

 • Vergi_Daire Parametresi; Tip=2 ve Tip=3 olarak gönderildi ise her koşulda zorunludur.
 • TC_VN parametresi; Tip=2 (Şahıs Şirketi) olarak gönderildi ise TC Numarası girilmesi zorunludur.
 • TC_VN parametresi; Tip=3 (Limited ve Anonim Şirket) olarak gönderildi ise Vergi Numarası girilmesi zorunludur
 • Yetkili_Kisi_TC parametresi; Tip=3 (Limited ve Anonim Şirket) olarak gönderildi ise zorunludur.
 • G Nesnesi:

  Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
  CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
  CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
  CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.
  Parametre Tip Uzunluk Açıklama
  Sonuc Integer 1 Sonuc Degeri
  Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
  GUID_AltUyeIsyeri String 36 Alt üye iş yerinin GUID Değeri.
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
  <Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Ekleme xmlns="https://turkpos.com.tr/">
  <G>
  <CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
  <CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
  <CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
  </G> <ETS_GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</ETS_GUID>
  <Tip>1</Tip>
  <Ad_Soyad>Test Deneme</Ad_Soyad>
  <Unvan>Test Deneme</Unvan>
  <TC_VN>5788924350</TC_VN>
  <Kisi_DogumTarihi>01.12.2022</Kisi_DogumTarihi>
  <GSM_No>5312920320</GSM_No>
  <IBAN_No>123456</IBAN_No>
  <IBAN_Unvan>Test Deneme</IBAN_Unvan>
  <Adres>AdanaMerkez</Adres>
  <Il>1</Il>
  <Ilce>1218</Ilce>
  <EPosta>test.deneme@hotmail.com</Eposta>
  <Website>www.google.com</Website>
  <MCC_Kod>1000</MCC_Kod>
  <Yetkili_Kisi_TC>61057998660</Yetkili_Kisi_TC>
  <Yetkili_Kisi_DogumTarihi>01.12.2022</Yetkili_Kisi_DogumTarihi>
  <Vergi_Daire>1000587</Vergi_Daire>
  </Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Ekleme>
  </soap:Body>
  </soap:Envelope>
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
  <Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_EklemeResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
  <Pazaryeri_AltUyeIsyeriEklemeResult>
  <Sonuc xsi:type="xsd:int">1</Sonuc>
  <Sonuc_Str xsi:type="xsd:string">Başarılı</Sonuc_Str>
  <GUID_AltUyeIsyeri xsi:type="xsd:string">a5c158be-8aaa-4716-abdc-f6f99eadfc81</GUID_AltUyeIsyeri>
  </Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_EklemeResult>
  </Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_EklemeResponse>
  </soap:Body>
  </soap:Envelope>