Alt Üye İş Yeri

 • Alt Üye İş Yeri Ekleme
 • Alt Üye İş Yeri Güncelleme
 • Alt Üye İş Yeri Silme
 • Alt Üye İş Yeri Listesi
Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Ekleme

Bu metot, Pazaryerine alt üye işyeri eklemek için kullanılır.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G * String - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
ETS_GUID * String - Pazaryerine ait GUID değeri
Tip * Integer 1 Alt Üye İşyeri Tipi (1=Bireysel Müşteri, 2=Şahıs şirketi, 3=Limited / Anonim Şirket)
Ad_Soyad * String 150 Kişi Adı-Soyadı
Unvan * String - Firma Ünvanı
Kisi_DogumTarihi Evet / Tip=3 ise Hayır String 10 Doğum Tarihi ((Örn. dd.MM.yyyy))
TC_VN * String - Müşteri Tipi girişine göre; TC Kimlik Numarası ya da Vergi Numarası yazılır. Tip=1(Bireysel) ve Tip= 2 (Şahıs Şirketi) için TC Numarası zorunludur. Tip=3 ( Limited / Anonim Şirket) için Vergi Numarası zorunludur.
GSM_No * String 10 Üye işyeri GSM Örn:5xx123xxxx
IBAN_No * String 26 Üye İşyeri IBAN numarası
IBAN_Unvan * String 250 Üye İşyeri IBAN numarasına ait Ad-Soyad/Unvan bilgisi
Adres String 200 Üye İşyeri Adresi
Il * Integer 2 Mernis İl Kodu
Ilce * Integer 4 Mernis İlçe Kodu
Eposta String 150 Üye işyeri adresi
Website String - Üye işyeri Web adresi
MCC Kod String - Ürün Kategori Kodu
Yetkili_Kisi_TC Hayır /Tip=3 ise Evet String 11 Yetkili Kişi TC kimlik numarası Müşteri Tip bilgisi; Tip = 3 (Limited / Anonim Şirket) olarak gönderildi ise Yetkili_Kisi_TC parametresi bilgisinin gönderilmesi zorunludur.
Yetkili_Kisi_DogumTarihi Yetkili_Kisi_TC parametresi girildi ise zorunludur. String 10 Doğum Tarihi ((Örn. dd.MM.yyyy))
Vergi_Daire * String - Vergi Daire Alanı Tip=2 (Şahıs Şirketi) ve Tip=3 (Limited / Anonim Şirket) olarak gönderildi ise her koşulda zorunludur.

Parametre Zorunlu Alan Kuralları:

 • Vergi_Daire Parametresi; Tip=2 ve Tip=3 olarak gönderildi ise her koşulda zorunludur.
 • TC_VN parametresi; Tip=2 (Şahıs Şirketi) olarak gönderildi ise TC Numarası girilmesi zorunludur.
 • TC_VN parametresi; Tip=3 (Limited ve Anonim Şirket) olarak gönderildi ise Vergi Numarası girilmesi zorunludur
 • Yetkili_Kisi_TC parametresi; Tip=3 (Limited ve Anonim Şirket) olarak gönderildi ise zorunludur.
 • G Nesnesi:

  Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
  CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
  CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
  CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.
  Parametre Tip Uzunluk Açıklama
  Sonuc Integer 1 Sonuc Degeri
  Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
  GUID_AltUyeIsyeri String 36 Alt üye iş yerinin GUID Değeri.
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
  <Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Ekleme xmlns="https://turkpos.com.tr/">
  <G>
  <CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
  <CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
  <CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
  </G> <ETS_GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</ETS_GUID>
  <Tip>1</Tip>
  <Ad_Soyad>Test Deneme</Ad_Soyad>
  <Unvan>Test Deneme</Unvan>
  <TC_VN>5788924350</TC_VN>
  <Kisi_DogumTarihi>01.12.2022</Kisi_DogumTarihi>
  <GSM_No>5312920320</GSM_No>
  <IBAN_No>123456</IBAN_No>
  <IBAN_Unvan>Test Deneme</IBAN_Unvan>
  <Adres>AdanaMerkez</Adres>
  <Il>1</Il>
  <Ilce>1218</Ilce>
  <EPosta>[email protected]</EPosta>
  <Website>www.google.com</Website>
  <MCC_Kod>1000</MCC_Kod>
  <Yetkili_Kisi_TC>61057998660</Yetkili_Kisi_TC>
  <Yetkili_Kisi_DogumTarihi>01.12.2022</Yetkili_Kisi_DogumTarihi>
  <Vergi_Daire>1000587</Vergi_Daire>
  </Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Ekleme>
  </soap:Body>
  </soap:Envelope>
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
  <Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_EklemeResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
  <Pazaryeri_AltUyeIsyeriEklemeResult>
  <Sonuc xsi:type="xsd:int">1</Sonuc>
  <Sonuc_Str xsi:type="xsd:string">Başarılı</Sonuc_Str>
  <GUID_AltUyeIsyeri xsi:type="xsd:string">a5c158be-8aaa-4716-abdc-f6f99eadfc81</GUID_AltUyeIsyeri>
  </Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_EklemeResult>
  </Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_EklemeResponse>
  </soap:Body>
  </soap:Envelope>
  Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Guncelleme

  Bu metot, Pazaryerine eklenen alt üye işyeri bilgilerini güncellemek için kullanılır.

  Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
  G * Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
  GUID_AltUyeIsyeri * String 36 Alt üye iş yerinin GUID Değeri
  Ad_Soyad String 150 Üye işyeri Bireysel ise Adı-Soyadı, diğer tipler için Şirket adı yazılır.
  GSM_No String 10 Üye işyeri GSM Örn:5xx123xxxx
  IBAN_No String 26 Üye İşyeri IBAN numarası
  IBAN_Unvan   String - Iban a ait firma ünvanı
  Adres String 200 Üye işyeri Adresi
  Il Integer 2 Mernis İl Kodu
  Ilce Integer 4 Mernis İlçe Kodu
  EPosta String 150 Üye işyeri Adresi
  Website String - Üye işyeri Web adresi
  MCC_Kod String - Ürün Kategori Kodu
  Vergi_Daire * String - Vergi Daire Alanı

  G Nesnesi:

  Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
  CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
  CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
  CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.
  Parametre Tip Uzunluk Açıklama
  Sonuc Integer 1 Sonuc Degeri
  Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
  <Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Guncelleme xmlns="https://turkpos.com.tr/">
  <G>
  <CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
  <CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
  <CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
  </G>
  <GUID_AltUyeIsyeri>a5c158be-8aaa-4716-abdc-f6f99eadfc81</GUID_AltUyeIsyeri>
  <Ad_Soyad>Test Deneme</Ad_Soyad>
  <Unvan>Test Deneme</Unvan>
  <GSM_No> 5312920320</GSM_No>
  <IBAN_No>TR123456789123456789123456</IBAN_No>
  <Adres> Çankaya ANKARA</Adres>
  <Il> 01</Il>
  <Ilce> 1219</Ilce>
  <EPosta> [email protected]</EPosta>
  <Website> www.param.com.tr</Website>
  <MCC_Kod> 1000</MCC_Kod>
  <Vergi_Daire>100000000</Vergi_Daire>
  <IBAN_Unvan>string</IBAN_Unvan>
  </Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Guncelleme>
  </soap:Body>
  </soap:Envelope>
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
  <Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_GuncellemeResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
  <Pazaryeri_AltUyeIsyeriGuncellemeResult>
  <Sonuc xsi:type="xsd:int">1</Sonuc>
  <Sonuc_Str xsi:type="xsd:string">Başarılı</Sonuc_Str>
  </Pazaryeri_AltUyeIsyeriGuncellemeResult>
  </Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_GuncellemeResponse>
  </soap:Body>
  </soap:Envelope>
  Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Silme

  Bu metot, Pazaryerine eklenen alt üye işyerini silmek için kullanılır.


  Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
  G * Object - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
  GUID_AltUyeIsyeri * String 36 Alt üye iş yerinin GUID Değeri

  G Nesnesi:

  Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
  CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
  CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
  CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.
  Parametre Tip Uzunluk Açıklama
  Sonuc Integer 1 Sonuc Degeri
  Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
  <Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Silme xmlns="https://turkpos.com.tr/">
  <G>
  <CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
  <CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
  <CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
  </G> <GUID_AltUyeIsyeri>a5c158be-8aaa-4716-abdc-f6f99eadfc81</GUID_AltUyeIsyeri>
  </Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Silme>
  </soap:Body>
  </soap:Envelope>
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
  <Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_SilmeResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
  <Pazaryeri_AltUyeIsyeriSilmeResult>
  <Sonuc xsi:type="xsd:int">1</Sonuc>
  <Sonuc_Str xsi:type="xsd:string">Başarılı</Sonuc_Str>
  <GUID_AltUyeIsyeri xsi:type="xsd:string">a5c158be-8aaa-4716-abdc-f6f99eadfc81</GUID_AltUyeIsyeri>
  </Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_SilmeResult>
  </Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_SilmeResponse>
  </soap:Body>
  </soap:Envelope>
  Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Liste

  Pazaryerine ait alt üye işyerlerini listeler.

  Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
  G Evet String - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
  ETS_GUID Evet String 36 Pazaryerine ait GUID değeri
  Limit Hayır Integer - Pazaryerine ait Alt üye listesinin toplam çekebilecegi sayı, limit
  Skip Hayır Integer - Pazaryerine ait Alt üye listesinin çekilmeye başlayacağı nokta

  G Object:

  Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
  CLIENT_CODE * Integer 5 Terminal ID, tarafımızdan iletilecektir.
  CLIENT_USERNAME * String max 16 Kullanıcı adı, tarafımızdan iletilecektir.
  CLIENT_PASSWORD * String max 11 Şifre, tarafımızdan iletilecektir.
  Parametre Tip Uzunluk Açıklama
  Toplam_Kayit Integer - Toplam Kayıt
  DT_Bilgi Object - Alt Üye İş Yeri Listesi
  Sonuc Integer 1 Sonuc Degeri
  Sonuc_Str String 150 Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız.
  GUID_AltUyeIsyeri String 36 Altüye işyerine ait GUID değeri
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
  <Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Liste xmlns="https://turkpos.com.tr/">
  <G>
  <CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
  <CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
  <CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
  </G> <ETS_GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</ETS_GUID>
  <Limit>2</Limit>
  <Skip>1</Skip>
  </Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_Liste>
  </soap:Body>
  </soap:Envelope>
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
  <Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_ListeResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
  <Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_ListeResult>
  <Toplam_Kayit>118</Toplam_Kayit>
  <DT_Bilgi>
  <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
  <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="Temp1" msdata:UseCurrentLocale="true">
  <xs:complexType>
  <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:element name="Temp1">
  <xs:complexType>
  <xs:sequence>
  <xs:element name="ID" type="xs:long" minOccurs="0" />
  <xs:element name="ETS_GUID" msdata:DataType="System.Guid, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Durum" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Tip" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Ad_Soyad" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Unvan" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="TC_VN" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Yetkili_Kisi_TC" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="GSM_No" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="IBAN_No" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Adres" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Il" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Ilce" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="EPosta" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Website" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="MCC_Kod" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="GUID" msdata:DataType="System.Guid, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Aciklama" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Tarih" type="xs:dateTime" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Vergi_Daire" type="xs:string" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  </xs:choice>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  </xs:schema>
  <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <NewDataSet xmlns="">
  <Temp1 diffgr:id="Temp11" msdata:rowOrder="0">
  <ID>149</ID>
  <ETS_GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</ETS_GUID>
  <Durum>0</Durum>
  <Tip>2</Tip>
  <Ad_Soyad>aaaa</Ad_Soyad>
  <Unvan />
  <TC_VN>12345678910</TC_VN>
  <Yetkili_Kisi_TC />
  <GSM_No>5551231212</GSM_No>
  <IBAN_No>TR020006200167200006295482</IBAN_No>
  <Adres />
  <Il>6</Il>
  <Ilce>1130</Ilce>
  <Eposta>[email protected]</Eposta>
  <Website>http://test.com</Website>
  <MCC_Kod />
  <GUID>120d3c40-317f-49a0-b5dd-0a27734f57a4</GUID>
  <Tarih>2021-03-26T17:51:14.813+03:00</Tarih>
  <Vergi_Daire>Türkiye</Vergi_Daire>
  </Temp1>
  </NewDataSet>
  </diffgr:diffgram>
  </DT_Bilgi>
  <Sonuc>1</Sonuc>
  <Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
  </Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_ListeResult>
  </Pazaryeri_TP_AltUyeIsyeri_ListeResponse>
  </soap:Body>
  </soap:Envelope>