Pos Oranları

  • Firma Pos Oranları
  • Kullanıcı Pos Oranları
  • Özelleştirilmiş Pos Oranları
Metot Adı: TP_Ozel_Oran_Liste

Firma tarafından üye işyerine özel verilmiş sanal pos oranları listelenir. Üye işyeri bu oranlar üzerinde değişiklik yapabilir (Kullanıcı Pos Oranları).

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID Evet String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer - İşlem sonucu
Sonuc_Str String - İşlem sonuç açıklama
DT_Bilgi Nesne - Sanal Pos oran listesi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<TP_Ozel_Oran_Liste xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
</TP_Ozel_Oran_Liste>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_Ozel_Oran_ListeResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<TP_Ozel_Oran_ListeResult>
<DT_Bilgi>
<xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
<xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="DT_Ozel_Oranlar" msdata:UseCurrentLocale="true">
<xs:complexType>
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="DT_Ozel_Oranlar">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ozel_Oran_ID" type="xs:long" minOccurs="0" />
<xs:element name="GUID" msdata:DataType="System.Guid, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Tarih_Bas" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Tarih_Bit" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="SanalPOS_ID" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kredi_Karti_Banka" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kredi_Karti_Banka_Gorsel" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_01" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_02" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_03" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_04" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_05" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_06" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_07" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_08" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_09" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_10" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_11" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_12" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
<NewDataSet xmlns="">
<DT_Ozel_Oranlar diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar1" msdata:rowOrder="0">
<Ozel_Oran_ID>13</Ozel_Oran_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Tarih_Bas>28.09.2015</Tarih_Bas>
<Tarih_Bit>01.01.2023</Tarih_Bit>
<SanalPOS_ID>1014</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Axess</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Axess.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.7500</MO_01>
<MO_02>3.0000</MO_02>
<MO_03>5.0000</MO_03>
<MO_04>5.3000</MO_04>
<MO_05>5.9500</MO_05>
<MO_06>6.4500</MO_06>
<MO_07>7.2000</MO_07>
<MO_08>7.8000</MO_08>
<MO_09>8.6500</MO_09>
<MO_10>9.1000</MO_10>
<MO_11>9.8000</MO_11>
<MO_12>10.4900</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar>
<DT_Ozel_Oranlar diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar2" msdata:rowOrder="1">
<Ozel_Oran_ID>10</Ozel_Oran_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Tarih_Bas>28.09.2015</Tarih_Bas>
<Tarih_Bit>01.01.2023</Tarih_Bit>
<SanalPOS_ID>1011</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>CardFinans</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/CardFinans.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.7500</MO_01>
<MO_02>3.0000</MO_02>
<MO_03>5.0000</MO_03>
<MO_04>5.3000</MO_04>
<MO_05>5.9500</MO_05>
<MO_06>6.4500</MO_06>
<MO_07>7.2000</MO_07>
<MO_08>7.8000</MO_08>
<MO_09>8.6500</MO_09>
<MO_10>9.1000</MO_10>
<MO_11>9.8000</MO_11>
<MO_12>10.4900</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar>
<DT_Ozel_Oranlar diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar3" msdata:rowOrder="2">
<Ozel_Oran_ID>0</Ozel_Oran_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Tarih_Bas>28.09.2015</Tarih_Bas>
<Tarih_Bit>01.01.2023</Tarih_Bit>
<SanalPOS_ID>1029</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Diğer Banka Kartları</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/diger_kredi_kart.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.7500</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>-2.0000</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>-2.0000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>-2.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>-2.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar>
<DT_Ozel_Oranlar diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar4" msdata:rowOrder="3">
<Ozel_Oran_ID>262829</Ozel_Oran_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Tarih_Bas>28.09.2015</Tarih_Bas>
<Tarih_Bit>01.01.2023</Tarih_Bit>
<SanalPOS_ID>1028</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>İş Bankası</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/İş Bankası.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.7500</MO_01>
<MO_02>3.0000</MO_02>
<MO_03>5.0000</MO_03>
<MO_04>5.3000</MO_04>
<MO_05>5.9500</MO_05>
<MO_06>6.4500</MO_06>
<MO_07>7.2000</MO_07>
<MO_08>7.8000</MO_08>
<MO_09>8.6500</MO_09>
<MO_10>9.1000</MO_10>
<MO_11>9.8000</MO_11>
<MO_12>10.4900</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar>
<DT_Ozel_Oranlar diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar5" msdata:rowOrder="4">
<Ozel_Oran_ID>8</Ozel_Oran_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Tarih_Bas>28.09.2015</Tarih_Bas>
<Tarih_Bit>01.01.2023</Tarih_Bit>
<SanalPOS_ID>1008</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Maximum</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Maximum.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.7500</MO_01>
<MO_02>3.0000</MO_02>
<MO_03>5.0000</MO_03>
<MO_04>5.3000</MO_04>
<MO_05>5.9500</MO_05>
<MO_06>6.4500</MO_06>
<MO_07>7.2000</MO_07>
<MO_08>7.8000</MO_08>
<MO_09>8.6500</MO_09>
<MO_10>9.1000</MO_10>
<MO_11>9.8000</MO_11>
<MO_12>10.4900</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar>
<DT_Ozel_Oranlar diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar6" msdata:rowOrder="5">
<Ozel_Oran_ID>11</Ozel_Oran_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Tarih_Bas>28.09.2015</Tarih_Bas>
<Tarih_Bit>01.01.2023</Tarih_Bit>
<SanalPOS_ID>1012</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Paraf</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Paraf.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.7500</MO_01>
<MO_02>3.0000</MO_02>
<MO_03>5.0000</MO_03>
<MO_04>5.3000</MO_04>
<MO_05>5.9500</MO_05>
<MO_06>6.4500</MO_06>
<MO_07>7.2000</MO_07>
<MO_08>7.8000</MO_08>
<MO_09>8.6500</MO_09>
<MO_10>9.1000</MO_10>
<MO_11>9.8000</MO_11>
<MO_12>10.4900</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar>
<DT_Ozel_Oranlar diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar7" msdata:rowOrder="6">
<Ozel_Oran_ID>14</Ozel_Oran_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Tarih_Bas>28.09.2015</Tarih_Bas>
<Tarih_Bit>01.01.2023</Tarih_Bit>
<SanalPOS_ID>1018</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Param</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Param.gif</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.2500</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>-2.0000</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>-2.0000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>-2.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>-2.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar>
<DT_Ozel_Oranlar diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar8" msdata:rowOrder="7">
<Ozel_Oran_ID>9</Ozel_Oran_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Tarih_Bas>28.09.2015</Tarih_Bas>
<Tarih_Bit>01.01.2023</Tarih_Bit>
<SanalPOS_ID>1009</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>World</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/World.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.7500</MO_01>
<MO_02>3.0000</MO_02>
<MO_03>5.0000</MO_03>
<MO_04>5.3000</MO_04>
<MO_05>5.9500</MO_05>
<MO_06>6.4500</MO_06>
<MO_07>7.2000</MO_07>
<MO_08>7.8000</MO_08>
<MO_09>8.6500</MO_09>
<MO_10>9.1000</MO_10>
<MO_11>9.8000</MO_11>
<MO_12>10.4900</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar>
<DT_Ozel_Oranlar diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar9" msdata:rowOrder="8">
<Ozel_Oran_ID>0</Ozel_Oran_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Tarih_Bas>28.09.2015</Tarih_Bas>
<Tarih_Bit>01.01.2023</Tarih_Bit>
<SanalPOS_ID>1023</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Yurt Dışı Kartları</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/diger_kredi_kart.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.7500</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>-2.0000</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>-2.0000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>-2.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>-2.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar>
<DT_Ozel_Oranlar diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar10" msdata:rowOrder="9">
<Ozel_Oran_ID>12</Ozel_Oran_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Tarih_Bas>28.09.2015</Tarih_Bas>
<Tarih_Bit>01.01.2023</Tarih_Bit>
<SanalPOS_ID>1013</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Ziraat</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Ziraat.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.7500</MO_01>
<MO_02>3.0000</MO_02>
<MO_03>5.0000</MO_03>
<MO_04>5.3000</MO_04>
<MO_05>5.9500</MO_05>
<MO_06>6.4500</MO_06>
<MO_07>7.2000</MO_07>
<MO_08>7.8000</MO_08>
<MO_09>8.6500</MO_09>
<MO_10>9.1000</MO_10>
<MO_11>9.8000</MO_11>
<MO_12>10.4900</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</DT_Bilgi>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
</TP_Ozel_Oran_ListeResult>
</TP_Ozel_Oran_ListeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

BİLGİ : MO_x : Üye İşyeri Oranı

DT_Bilgi Nesnesi

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Ozel_Oran_ID Long - Özel Oran ID si
GUID String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
Tarih_Bas String 10 Özel Oranların aktif olacağı tarih (Örn. dd.MM.yyyy)
Tarih_Bit String 10 Özel Oranların pasif olacağı tarih (Örn. dd.MM.yyyy)
SanalPOS_ID Integer 4 Sanal Pos numarası
Kredi_Karti_Banka String 20 Kredi Kartı Markası (Bonus, Axess vs)
Kredi_Karti_Banka_Gorsel String - Kredi Kartı Marka Görseli
MO_01 String - Tek Çekim Oranı
MO_02 String - 2. Taksit Oranı
MO_03 String - 3. Taksit Oranı
MO_04 String - 4. Taksit Oranı
MO_05 String - 5. Taksit Oranı
MO_06 String - 6. Taksit Oranı
MO_07 String - 7. Taksit Oranı
MO_08 String - 8. Taksit Oranı
MO_09 String - 9. Taksit Oranı
MO_10 String - 10. Taksit Oranı
MO_11 String - 11. Taksit Oranı
MO_12 String - 12. Taksit Oranı

Herhangi bir taksit oranı -1 veya -2 ise diğer bir deyişle “0” dan küçük olduğu durumlarda bu taksit seçeneği o kart markası için kullanılamaz demektir.

ST_TP_Islem_Odeme_BKM nesnesinden alacağınız Response_Code parametresi “0” dan büyükse, BKM Express ile Ödeme işlemini başlatmak için Redirect_URL parametresine yönlendirme yapınız. İşlemin başarılı veya başarısız olma durumunda Hata_URL veya Basarili_URL değerlerine POST sağlanır.

Metot Adı: TP_Ozel_Oran_SK_Liste

Özel oran son kullanıcı liste, standart olarak Firma Pos Oranları deki metottan dönen oranların aynısı döner. Üye işyerinin müşterisine göstereceği komisyon oranlarını listeler.

Örneğin, firma Axess kredi kartı 3 taksit için verdiği komisyon oranı %3.15 olsun. Üye işyeri bu oranın müşterileri için fazla olduğunu düşünür ve TP_Ozel_Oran_SK_Guncelle deki metodu kullanarak bu komisyon oranını %2,50 olarak günceller. Müşteri, üye işyerinin sitesinde, ödeme aşamasında bu taksit komisyon oranını %2.50 olarak görür ve ödemeyi yapar. Firma, müşteri oranı %2,50’yi müşteriden, iki oran arasındaki %0,65’lik farkı ise üye işyerinden tahsil eder.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID Evet String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc Integer - İşlem sonucu
Sonuc_Str Nesne - İşlem sonuç açıklama
DT_Bilgi Nesne - Sanal Pos oran listesi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<TP_Ozel_Oran_SK_Liste xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
</TP_Ozel_Oran_SK_Liste>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_Ozel_Oran_SK_ListeResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<TP_Ozel_Oran_SK_ListeResult>
<DT_Bilgi>
<xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
<xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="DT_Ozel_Oranlar_SK" msdata:UseCurrentLocale="true">
<xs:complexType>
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="DT_Ozel_Oranlar_SK">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ozel_Oran_SK_ID" type="xs:long" minOccurs="0" />
<xs:element name="GUID" msdata:DataType="System.Guid, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="SanalPOS_ID" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kredi_Karti_Banka" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kredi_Karti_Banka_Gorsel" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_01" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_02" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_03" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_04" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_05" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_06" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_07" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_08" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_09" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_10" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_11" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="MO_12" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
<NewDataSet xmlns="">
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK1" msdata:rowOrder="0">
<Ozel_Oran_SK_ID>849809</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1014</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Axess</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Axess.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>6.6200</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>10.5000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>0.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>0.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK2" msdata:rowOrder="1">
<Ozel_Oran_SK_ID>;849808</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1013</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Bonus</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Bonus.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>6.6200</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>10.5000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>0.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>0.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK3" msdata:rowOrder="2">
<Ozel_Oran_SK_ID>849806</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1011</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>CardFinans</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/CardFinans.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>6.6200</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>10.5000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>0.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>0.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK4" msdata:rowOrder="3">
<Ozel_Oran_SK_ID>849804</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1008</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Combo</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Combo.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>6.6200</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>10.5000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>0.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>0.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK5" msdata:rowOrder="4">
<Ozel_Oran_SK_ID>0</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1029</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Diğer Banka Kartları</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/diger_kredi_kart.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>-2.0000</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>-2.0000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>-2.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>-2.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK6" msdata:rowOrder="5">
<Ozel_Oran_SK_ID>849812</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1028</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Maximum</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Maximum.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>6.6200</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>10.5000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>0.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>0.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK7" msdata:rowOrder="6">
<Ozel_Oran_SK_ID>849807</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1012</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Paraf</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Paraf.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>6.6200</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>10.5000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>0.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>0.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK8" msdata:rowOrder="7">
<Ozel_Oran_SK_ID>849810</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1018</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Param</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/Param.gif</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>-2.0000</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>-2.0000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>-2.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>-2.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK9" msdata:rowOrder="8">
<Ozel_Oran_SK_ID>849805</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1009</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>World</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/World.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>6.6200</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>10.5000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>0.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>0.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
<DT_Ozel_Oranlar_SK diffgr:id="DT_Ozel_Oranlar_SK10" msdata:rowOrder="9">
<Ozel_Oran_SK_ID>0</Ozel_Oran_SK_ID>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<SanalPOS_ID>1023</SanalPOS_ID>
<Kredi_Karti_Banka>Yurt Dışı Kartları</Kredi_Karti_Banka>
<Kredi_Karti_Banka_Gorsel>https://param.com.tr/images/banka/diger_kredi_kart.png</Kredi_Karti_Banka_Gorsel>
<MO_01>1.1900</MO_01>
<MO_02>-2.0000</MO_02>
<MO_03>-2.0000</MO_03>
<MO_04>-2.0000</MO_04>
<MO_05>-2.0000</MO_05>
<MO_06>-2.0000</MO_06>
<MO_07>-2.0000</MO_07>
<MO_08>-2.0000</MO_08>
<MO_09>-2.0000</MO_09>
<MO_10>-2.0000</MO_10>
<MO_11>-2.0000</MO_11>
<MO_12>-2.0000</MO_12>
</DT_Ozel_Oranlar_SK>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</DT_Bilgi>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>Başarılı</Sonuc_Str>
</TP_Ozel_Oran_SK_ListeResult>
</TP_Ozel_Oran_SK_ListeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

DT_Bİlgi Nesnesi

Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Ozel_Oran_SK_ID Long - Özel Oran SK Liste den gelen ID si
GUID String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
SanalPOS_ID Integer 4 Sanal Pos numarası
Kredi_Karti_Banka String 20 Kredi Kartı Markası (Bonus, Axess vs)
Kredi_Karti_Banka_Gorsel String - Kredi Kartı Marka Görseli
MO_01 String - Tek Çekim Oranı
MO_02 String - 2. Taksit Oranı
MO_03 String - 3. Taksit Oranı
MO_04 String - 4. Taksit Oranı
MO_05 String - 5. Taksit Oranı
MO_06 String - 6. Taksit Oranı
MO_07 String - 7. Taksit Oranı
MO_08 String - 8. Taksit Oranı
MO_09 String - 9. Taksit Oranı
MO_10 String - 10. Taksit Oranı
MO_11 String - 11. Taksit Oranı
MO_12 String - 12. Taksit Oranı
Metot Adı: TP_Ozel_Oran_SK_Guncelle

Üye işyerinin, Firma tarafından verilen komisyon oranlarından daha düşük bir oranı müşterisine göstermesi içindir. Bu komisyon oranı firmanın üye işyerine verdiği komisyon oranına küçük eşit olabilir. İki komisyon oranı arasındaki fark “0” dan büyükse, bu farkı üye işyeri karşılar.

(Örn. Kullanıcı Pos Oranları / 2.paragraf)

Tüm parametreler zorunludur. Komisyon oranının aynı kalması istenen taksit parametresi için “100” değeri gönderilir. Herhangi bir taksit seçeneği kullanılmasın isteniyorsa “-1” gönderilir. Herhangi bir taksit oranı -1 veya -2 ise diğer bir deyişle “0” dan küçük olduğu durumlarda bu taksit seçeneği o kart markası için kullanılamaz demektir.

Oranları virgüllü gönderiniz. Örn. 1,25 gibi

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
Ozel_Oran_SK_ID Evet Long - Ozel_Oran_SK_Listeden dönen ID değeri
GUID Evet String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
MO_1 Hayır String - Tek Çekim Oranı
MO_2 Hayır String - 2. Taksit Oranı
MO_3 Hayır String - 3. Taksit Oranı
MO_4 Hayır String - 4. Taksit Oranı
MO_5 Hayır String - 5. Taksit Oranı
MO_6 Hayır String - 6. Taksit Oranı
MO_7 Hayır String - 7. Taksit Oranı
MO_8 Hayır String - 8. Taksit Oranı
MO_9 Hayır String - 9. Taksit Oranı
MO_10 Hayır String - 10. Taksit Oranı
MO_11 Hayır String - 11. Taksit Oranı
MO_12 Hayır String - 12. Taksit Oranı
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Sonuc String - İşlem sonucu
Sonuc_Str String - İşlem sonuç açıklama
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<TP_Ozel_Oran_SK_Guncelle xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Ozel_Oran_SK_ID>6</Ozel_Oran_SK_ID>
<MO_1>0.000</MO_1>
<MO_2>0.000</MO_2>
<MO_3>0.000</MO_3>
<MO_4>0.000</MO_4>
<MO_5>0.000</MO_5>
<MO_6>0.000</MO_6>
<MO_7>0.000</MO_7>
<MO_8>0.000</MO_8>
<MO_9>0.000</MO_9>
<MO_10>0.000</MO_10>
<MO_11>0.000</MO_11>
<MO_12>0.000</MO_12>
</TP_Ozel_Oran_SK_Guncelle>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_Ozel_Oran_SK_GuncelleResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<TP_Ozel_Oran_SK_GuncelleResult>
<Sonuc>1</Sonuc>
<Sonuc_Str>İşlem Başarılı</Sonuc_Str>
</TP_Ozel_Oran_SK_GuncelleResult>
</TP_Ozel_Oran_SK_GuncelleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>