BKM Express / Masterpass

  • BKM Express ile Ödeme
  • Masterpass ile Ödeme
Metot Adı: TP_Islem_Odeme_BKM

BKM Express aracılığı ile ödeme işleminin başlatılacağı metottur. İşlem sonucu dönen Redirect_URL parametresine yönlendirme yapılır ve BKM Express’e giriş yapılarak ödeme işlemi başlar.

Parametre Zorunlu Tip Uzunluk Açıklama
G Evet Nesne - ST_WS_Guvenlik Nesnesi
GUID Evet String 36 Üye İşyerine ait Anahtar
Customer_Info Hayır String 100 Üye İşyeri müşterisi ad soyad/firma adı
Customer_GSM Evet String 10 Üye İşyeri müşterisi GSM No, başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx)
Error_URL Evet String 250 Ödeme işlemi başarısız olursa yönlenecek sayfa adresi
Success_URL Evet String 250 Ödeme işlemi başarılı olırsa yönlenecek sayfa adresi
Order_ID Evet String - Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner.
Order_Description Hayır String 250 Siparişe ait açıklama
Amount Evet String - Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50)
Payment_Hash Evet String - Ödeme Hash Değeri
Transaction_ID Hayır String - İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID, opsiyoneldir.
IPAddress Evet String 250 IP Adresi
Referrer_URL Hayır String 256 Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi.
Parametre Tip Uzunluk Açıklama
Response_Code Integer - İşlem sonucu
Response_Message String - İşlem sonuç açıklama
Redirect_URL String - BKM Express URL si
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<TP_Islem_Odeme_BKM xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<G>
<CLIENT_CODE>10738</CLIENT_CODE>
<CLIENT_USERNAME>Test</CLIENT_USERNAME>
<CLIENT_PASSWORD>Test</CLIENT_PASSWORD>
</G>
<GUID>;0c13d406-873b-403b-9c09-a5766840d98c</GUID>
<Customer_Info></Customer_Info>
<Customer_GSM>5551231212</Customer_GSM>
<Error_URL>http://localhost:62361/turkpos.api/Sonuc.aspx</Error_URL>
<Success_URL>http://localhost:62361/turkpos.api/Sonuc.aspx</Success_URL>
<Order_ID>sipariş1</Order_ID>
<Order_Description></Order_Description>
<Amount>100,00</Amount>
<Payment_Hash>4HaFjeEYpcVMQYgq94lxuYWHAV8=</Payment_Hash>
<Transaction_ID></Transaction_ID>
<IPAddress>127.0.0.1</IPAddress>
<Referrer_URL></Referrer_URL>
</TP_Islem_Odeme_BKM>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TP_Islem_Odeme_BKMResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
<TP_Islem_Odeme_BKMResult>
<Redirect_URL>https://pos.param.com.tr/Tahsilat/3D_Secure/AkilliKart_3DPay_BKM.aspx?D=7R1zVm9su53NNw1x7m195w==</Redirect_URL>
<Response_Code>1</Response_Code>
<Response_Message>Başarılı</Response_Message>
</TP_Islem_Odeme_BKMResult>
</TP_Islem_Odeme_BKMResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

ST_TP_Islem_Odeme_BKM nesnesinden alacağınız Response_Code parametresi “0” dan büyükse, BKM Express ile Ödeme işlemini başlatmak için Redirect_URL parametresine yönlendirme yapınız. İşlemin başarılı veya başarısız olma durumunda Hata_URL veya Basarili_URL değerlerine POST sağlanır.

POST Parametreleri

Parametre Açıklama
TURKPOS_RETVAL_Sonuc Sonuç değeri
TURKPOS_RETVAL_Sonuc_Str Sonuç açıklaması
TURKPOS_RETVAL_GUID Üye İşyeri ait anahtarı
TURKPOS_RETVAL_Islem_Tarih İşlem Tarihi
TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID Dekont Numarası
TURKPOS_RETVAL_Tahsilat_Tutari Müşteriden tahsil edilen tutar
TURKPOS_RETVAL_Odeme_Tutari Net tutar. Tahsilat tutarından komisyon tutarının çıkarılmış halidir.
TURKPOS_RETVAL_Siparis_ID Servise gönderdiğiniz işleme ait tekil Siparis_ID
TURKPOS_RETVAL_Islem_ID Servise gönderdiğiniz Islem_ID
TURKPOS_RETVAL_Banka_Sonuc_Kod Kod banka hatasını dönmektedir.

TURKPOS_RETVAL_Sonuc < 0 ise TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID “0” döner.TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID değeri “0” dan büyük olduğu durumlarda kredi kartından çekim işlemi tamamlanmış anlamına gelir.

ParamPos, MasterPass tarafından bir banka gibi MasterPass sistemlerine entegre edilmiştir. Müşterilerinizin MasterPass'te kayıtlı kartlarından, ParamPos üzerinden ödeme almak için;


- MasterPass entegrasyonunuzun tamamlanmış olması gerekmektedir.
- ParamPos Entegrasyon Bilgilerinizi, MasterPass e iletmelisiniz.
- MasterPass, talebinize göre sizin belirlediğiniz Bankaların kartlarını ParamPos'a yönlendirebilecektir.